Samling af bestemmelser Københavns Kommune 1946 - 2

SAMLING AF BESTEMMELSER

VEDRØRENDE

KØBENHAVNS KOMMUNE 1 9 4 6

UDGIVET I HENHOLD TIL KOMMUNALBESTYRELSENS BESLUTNING

VED DIREKTORATET FOR STADENS ALMINDELIGE ØVRIGHEDSFORRETNINGER

B I ND II S I D E 94 5 — 1 9 i j

J. H. S C H U L T Z A/S U N I V E R S I T E T S - B O G T R Y K K E R I K Ø B E N H A V N 194 9

Made with