4.5.1 Dagactiviteiten opzetten MB - DEMO

Colofon Module 4.5.1 Dagactiviteiten opzetten

Auteurs/redacteurs:

W.H.M. Croonen A.C. Verhoef

Fotografie :

Mirador Media, Anke Gielen en Maria van der Heyden

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met H.T. de Ruijter en J.B. Mannee van Projectbureau Scienza: www.scienza.nl

Inleiding

Meer informatie over D-Talent en een overzicht van leermiddelen: www.d-talent.nl

D-Talent opent deuren! De D van D-Talent staat voor Domein. Het gaat om je persoonlijk domein, dus om wat je wil, wenst, nastreeft, waar je goed in bent en wat je graag doet. D-Talent bestaat uit modules. Iedere module bereidt je voor op kenmerkende onderdelen van latere MBO-domeinen. Domein verwijst dus ook naar de Domeinen in het MBO waar jij je op voorbereidt. Met de modules in D-Talent kan jouw deur naar de juiste MBO-opleiding steeds verder voor je opengaan. Deze Module gaat over: Dagactiviteiten opzetten . Maak snel een start en….. bedenk dat je vooral leert door zelf actief met de leerstof bezig te zijn!

© copyright D-Talent, 2018

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online