Samling_af_Bestemmelser_1937

SAMLING AF BESTEMELSER

VEDRORENDE

KØBENHAVNS KOMMUNE

1 9 3 7

UDGIVET

I HENHOLD TIL KOMMUNALBESTYRELSENS BESLUTNING

VED

MAGISTRATENS 1. AFDELINGS SEKRETARIAT

KØBENHAVN A/S J. II. SCHULTZ BOGTRYKKERI 1938

Made with