ניצוצות ברסלב גיליון כסלו תש"פ - מגזין הלב לכל המשפחה - מקבץ כתבות

ניצוצות מעניק לך מידי חודש, תוכן איכותי שיחבר אותך לאור הפנימי, מתוך עומק ופשטות, שמחה וחיות. תוכן מחזק ומעורר מעצותיו ותורתיו של רבנו נחמן מברסלב זיע"א מתחברים לפשיטות כולנו מבצע מיוחד למצטרפים כעת:

לחודש ₪ 23 בלבד! מנוי רגיל

חודשים ראשונים 3 בלבד! ₪ 9 90 ב- 2 מסלול

חודש ראשון בלבד! ₪ 1- ב 1 מסלול

או

תוכן עשיר ומרתק לכל גיל, מדורים ומאמרי התעלות והשקפה לחיים ממשפיעי ברסלב שליט"א, גילויים חדשים מידי חודש, סיפורי התקרבות, סיפורי חייהם של זקני החסידים מזמן רבינו הקדוש ועד ימינו, חדשות באומן ומדור לאשת החיל מוסף ילדים מיוחד מנוקד ומאוייר ובנוסף מידי חודש:

מוקד מנויים: 02-623-1218

Made with FlippingBook - Online magazine maker