מרכז קהילתי כפר תבור - חוברת פעילות - תש"פ 2019-2020

118

מרכז קהילתי כפר תבור

כאן זה בית

תש"פ 2019-2020

פייסבוק "מתנ"ס כפר תבור" www.kefar-tavor.org.il 04-6769585 : פקס 04-6765555 : טל

Made with FlippingBook - Online catalogs