Onsdag 17. oktober 2018

Sjekk våre priser!

Alt i lås og glass!

Reparasjon av steinsprut Skifting av bilglass Tlf. 91 11 16 31 post raufossbilglass.no

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

Onsdag 17. oktober 2018 Nr. 37 • 91. årgang – etablert 1928 Litt god mat gjør dagen mye bedre Det er mye livsglede i et godt måltid. På

Måtte sikre drikkevann

Foto: John Knut Bakken Foto: Ole Ludvig Rosenborg

Mattilsynet påla almenning- ene på Totenåsen å sikre vann- forsyningen i hyttefeltene bedre, på grunn av forurens- ning. Almenningsbestyrer Mats Halvorsrud (bildet) for- teller at tiltakene nå er utført. Side 3 Fri som fuglen igjen

Østre Toten sykehjem setter Olav Grindstad

(77) stor pris på maten som Berit Sveum og Anne

Mette Pedersen (bil- det) varter opp med. – Jeg gleder meg til hvert eneste måltid, sier han. – Vi får mange positive tilbakemeldinger på det vi serverer, sier de to kokkene. I 2019 skal sykehjemmet sertifiseres som et livsgledehjem, og målet er økt livskva- litet for beboerne. Ni kriterier må oppfylles. Side 4

I Bøverbru barnehage landet en ung spurvehauk, og hadde det ikke så bra. Men historien endte likevel godt, og barna fikk være med da Stein Roger Nybakke (bildet) fra Fuglevakta slapp hauken løs igjen. Midten

Foto: Ole Ludvig Rosenborg

gir

AkkuratnåhosBiliaGjøvik Gode tilbudpå vinter-/sommerdekk

Vi har fått nytt navn og ny logo: Vårt nye navn er Minel Sentrum Installasjon.

Lune høstkvelder i god belysning!

* )%)

! )

! & ! & )

+

!

,

-

÷20% ÷20%

.

!

/ )

&

Fortsatt din elektriker.

tlf. 61 13 86 80 www.minel.no

! "#" $ %& '

()

# (

Se vår nettside: www.amfi.no/raufoss

for fullt program og alle tilbudene!

18.-20. OKTOBER

e å g yM FIMA

ee sdel

. t dill . Alig t

2

Onsdag 17. oktober 2018 •

Fikk prøve seg på travtandem

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Innenfor eller ikke

Et varmere og mer inkluderende samfunn. Det vil vi vel alle ha? Fine ord, og de beskriver det som er målet for årets TV- aksjon. Denne gangen er det Kirkens Bymisjon som skal få nyte godt av innsamlingsaksjo- nen. Når vi leser beskrivelsen av arbeidet deres, er det grunn til å stoppe opp litt. For de sier det handler om å være utenfor eller innenfor. Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være uten- for arbeidslivet eller det sosiale fellesskapet. Kanskje kan vi tro at fellesskap og inkludering burde være en selvfølge i Norge. For om du bor på Toten eller et annet sted, er det ganske opp- lagt at alle skal være inkludert. Være en del av dette rike og gode landet som vi lever i. Men slik er det åpenbart ikke. Det vet dessverre Kirkens Bymisjon vel- dig godt. Organisasjonen påpeker at det er motsatt. Norge er blitt et sam- funn der forskjellene øker. Det handler ikke om etnisistet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Det handler om du får være med på like vilkår i vel- ferdssamfunnet vårt. Vi vet at det jobbes mye mot barnefattigdom fra Kirkens Bymisjon. For det har vi i Norge, enten vi liker å tenke på det eller ikke. Kanskje sitter det noen i ditt nabolag som ikke har det så greit akkurat nå. Kanskje skulle barna gjerne hatt nytt utstyr foran vintersesongen, men så er det ikke penger på kontoen. Søndag skal hele 100.000 bøssebærere ut på dørene. Dette innebærer at det er ver- dens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamle- de kroner fordelt på landets befolkning. I fjor kom det inn 243 millioner kroner på TV-aksjonen. Da var det Unicef som var mot- tager. Vi synes det skal gå sport i å gi enda litt mer denne gangen. Sette en ny rekord. For det har vi råd til, vi som er med på innsi- den av velferdssamfunnet. Kronene vi gir, betyr så mye dit de kommer. Dagens sitat Kjærlighet overvinner alt, bort- sett fra fattigdom og tannverk. Mae West

– Jeg fikk vind i håret! Dette var kjempegøy. Jeg ble litt bitt av travbasillen nå. Dette må jeg gjøre igjen, jublet hun. Silje Ballangrud fra Reinsvoll nikket anerkjennende. Hun har bakgrunn fra travmiljøet, men nå går det mest i sprangridning. – Miljøet i travsport og ridning er helt forskjellig, men i begge leire dreier det seg om hest. Det er artig å være med på en sam- ling som dette, lære mer om hesten og treffe likesinnede fra hele landet, oppsummerte hun. Det er første gang Det norske travforbund (DNT) og Norges rytterforbund (NRYF) går sam- men om en slik nasjonal ung- domssamling. fulgte nøye med da dressur- rytter Caroline Nythun-Bøe debuterte som travkusk fredag. Vår gode, omsorgsfulle mor og svigermor, vår kjære, snille mormor, farmor og oldis, vår søster, svigerinne og tante Kari Smedshammer født 29. april 1941 døde brått fra oss i dag. Du var oss så kjær og så tung å miste Rødningsby, 9. oktober 2018 Bjørg og Roger Marthe og Morten Ruth og Dan Jarle Lars Trond og Taylor Bente og Jan Tore, Mari og Lars, Erik og Beate, Trond, Thea, Med rolige og erfarne travkus- ker i baksetet var det bare å klemme til. Silje Ballangrud (til venstre) har kjørt ponnitrav og

Ryttere fra hele landet fikk smaken på travhest etter et par raske runder med tandemvogn på Biri. Det ble litt vind i håret.

Med skarpe travere og tandem- vogn gikk det friskt unna på Biri.

punktene var et besøk på Biri travbane. Først orienterte den erfarne monterytteren Liv Pedersen om travritt. Deretter overtok Kjetil Helgestad fra Skreia og fortalte om hverdagen som travtrener. Eller rettere sagt om livsstilen travtrener, slik Helgestad selv uttrykker det. Han har flere titalls hester under Toten Travs vinger. Døgnet rundt – Om man har ansvar for 20 eller han heiet på disse topplagene, var det grasrotfotballen han brydde seg om. Det resulterte i flere års innsats for Indre Østland Fotballkrets. Også her var han lagspiller. På den måten ble han også kjent med folk i Oppland og Hedmark, og gjennom samarbeidet her så han også at det var mulig å samarbeide på tvers av fylkesgrenser. I en verden der tids- ånden tilsier at man må være indivi- dualist for å komme seg fram, er det først når individualistene står sam- men at man får oppnådd resultater til beste for fellesskapet. Slik tenkte Ivar Odnes. Odnes bygde sitt engasjement på kunnskap og innsikt. For å bygge noe, det være seg hus, orga- nisasjon eller folk, må fundamentet være solid. Derfor var han opptatt av å bygge opp studiearbeidet og kunnskapen i Senterpartiet og ivret for det nordiske samarbeidet for studieforbundene. Odnes har også som aktiv nestleder i styret i Norsk Kulturarv vært med å skape opp- merksomhet om hvor viktig dette arbeidet er. Han ivret for både pri- vate og offentlige initiativ for å ta vare på vår kulturhistorie. Musikk er en viktig del av vår kulturarv, og som folkemusiker og Spellemann- vinner, har han gledet mangt et sel- skap og forsamlinger med sine toner og behagelige væremåte. Det er et stort tap for oss i Senterpartiet at vi så alt for, alt for tidlig mistet Ivar Odnes fredag 5. oktober. Vi lyser fred over hans minne og sender våre varmeste tanker til Jorun, Ivars døtre Ragnhild og Anne og øvrige familie. Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet

80 hester går nesten ut på ett når hest og trener er omgitt av flinke folk og samvittighetsfulle eiere. Like fullt er det å være travtrener mer en livsstil enn et vanlig yrke. Telefonen ringer døgnet rundt, og ikke brått alt har direkte med tre- ning å gjøre. Hestene våre er også veldig forskjellige. Noen ganger har vi å gjøre med typiske premiehester, andre ganger ikke, men jobben skal uansett gjøres skikkelig, forklarte Helgestad. Prøvetur Etter Helgestads orientering fikk et dusin heldig uttrukne prøve å kjøre travhest på banen med tan- demvogn. Med ferdig varmet hest var det bare å gripe tømmene og køle på for dressurrytter Caroline Nythun-Bøe fra GTL Dressage (Gjøvik Toten Land dressurte- am). Etter et par runder var hun mer gira enn hesten. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Eli Gamme, Vestre Toten, født 1932, døde 2. oktober. Synnøve Malmedal, Vestre Toten, født 1932, døde 27. september. Anna Marie Strandbakken, Vestre Toten, født 1923, døde 27. september. Per Halfdan Bechmann- Pedersen, Østre Toten, født 1957, døde 3. oktober. Olve Jardar Hokstad, Østre Toten, født 1937, døde 26. september. Ivar Odnes, Østre Toten, født 1963, døde 5. oktober. Mary Sørlie, Østre Toten, født 1923, døde 27. september. Hjørdis Hansen Tangen, Østre Toten, født 1923, døde 4. oktober.

Knut Erik Landgraff knuterik@totens-blad.no

Rundt 50 hestekyndige fra hele landet avsluttet nylig en fire dager lang ungdomssamling med base på Starum. Et av høyde-

Ivar Odnes var byggmesteren fra Vågå som i tillegg til å bygge hus også mestret å bygge gode relasjo- ner mellom folk og det å utvikle godt samarbeid. Både innad i Senterpartiet og mellom folk av ulik politisk tilhørighet hadde han evnen til både å lede og glede. For oss i Senterpartiet har Odnes lagt ned en betydelig arbeidsinnsats. Gjennom seks år som fylkesvara- ordfører i Oppland, 14 år i fylkespo- litikken totalt og flere år i lokalpoli- tikken i hjemkommunen Vågå, har han både skapt og fått tillit. De siste seks årene som fylkesvaraordfører hadde lagt et godt grunnlag for at Odnes skulle bli en viktig politiker for oss i transport- og kommunika- sjonskomiteen på Stortinget. Han skulle nå med full kraft ha gått inn i arbeidet med å utvikle ny politikk på samferdselsfeltet og for å bygge ut ny teknologi til hele landet. Likevel var han mer enn en sektorpolitiker. Den bredden i kunnskap han hadde tilegnet seg gjennom årene, ville gjort han til en viktig politiker for oss - uavhengig av hvilken komité han kom til å sitte i. Selv om han var stortingsrepre- sentant, tok han også på seg et år som lokallagsleder for Østre Toten Senterparti, i kommunen der han de siste årene av sitt liv har vært bosatt i Nordlia sammen med sin Jorun. Som leder av Oppland Sp var han opptatt av å bruke mye tid sammen med lokallagene ved å delta på års- møter, lokallagssamlinger og andre tilstelninger. Som lagspiller av ypperste merke var det kanskje naturlig at han var interessert i fotball, der hans interes- se for Lillestrøm og Queens Park Rangers var i en særklasse. Selv om

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Markus og Mathilde, Jørgen, Maren, Stine, Rikke og Marcus, Lars Thomas Synne Mathea, Signe Othilie, Håken, Pia, Martin, Emma Øvrige familie Bisettes fra Hoff kirke

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

torsdag 18. oktober kl. 13.00. Like kjært som blomster og kranser er en gave til Balke Sanitetsforening. Velkommen til minnesamvær på Hoff Gjestgiveri.

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet

Har sikret vannkilder i flere hyttefelt på åsen 3 • Onsdag 17. oktober 2018

Beitesesongen skaper utfordringer for vann- kvaliteten ved flere hyt- tefelt på Totenåsen. Nå har Toten almenning lodd 3 og 4 utført tiltak etter pålegg fra Mattil- synet. Pålegget ble gitt etter en inspek- sjon i slutten av november i fjor, og gjaldt hyttefeltene Sisselrotkampen i Toten almen- ning lodd 3 og Øyungslia og Nybrenna i lodd 4. Mattilsynet krevde bedre sikring av brønner med dårlig historikk på e.coli og koliforme bakterier. Tiltak ved 13 brønner – I lodd 3 har vi fem brønner i Sisselrotkampen hytteområde som det tas prøver av. Det ble satt opp gjerde rundt alle brønne- ne for mange år siden. Likevel har vi ved flere anledninger opp- levd utslag på prøver fra noen av disse brønnene. Vi er for øvrig pålagt å ta vannprøver fire ganger i året, forteller almenningsbesty- rer Mats Halvorsrud. – Hva gjør dere hvis vannprø- vene inneholder bakterier? – Dersom vannprøven gir utslag på bakterier blir den aktu- elle hytteforening varslet og det blir hengt opp varsel på vann- pumpa om at vannet må kokes før det brukes som drikkevann. Han legger til at utfordringene dukker opp i beitesesongen og utelukkende da. – Det som skjer er at dyrene gjør fra seg, og overflatevann kan finne vegen ned i sprekker i fjel- let. Nå er vannkildene, hvor det en eller flere ganger i løpet av de siste fire årene har vært påvist uønskede bakterier, sikret med et innleggsrør i selve borehullet, sier Halvorsrud. Trekkspillkonsert Ludovic Beier Ole Ludvig Rosenborg ole@totens-blad.no

Lodd 4 har til sammen åtte brønner. I noen av disse er det ved vannprøver påvist uønskede bakterier en eller flere ganger i løpet av de siste fire årene. Disse er nå inngjerdet. – Hvis det ikke hjelper, skal vi også der montere innleggsrør i borehullene på de brønnene det gjelder, forklarer almenningsbe- styreren. Ingen er blitt syke Pålegget fra Mattilsynet måtte imøtekommes innen 30. septem- ber. I utgangspunktet skulle tilta- kene vært utbedret i sommer. Men ettersom montering av inn- leggsrør krever ekstern eksperti- se, og det innleide selskapet hadde svært travle dager i som- mer, ble fristen utvidet. Det er i dag rundt 160 hytter i hyttefelt innenfor Toten almen- ning lodd nr 3, 4 og 5 som er for- synt med vann fra borebrønner med håndpumpe. Etter det Mats Halvorsrud kjenner til, er ingen blitt syke av brønnvannet. Han mener for øvrig at det er vanskelig å gar- dere seg 100 prosent mot utslag på vannprøver. – Det skal veldig lite til før det blir utslag på vannprøven da det er nok med en enkelt bakterie. Vannet fra håndpumpene er nok mye tryggere enn overflatevannet som andre hytteeiere henter fra bekker, elver og vann. Jeg har ikke hørt om noen som har blitt syke av dette vannet heller, sier han og fortsetter: – Vi regner med at de tilta- kene vi nå har utført skal hjelpe. Men for å være på den sikre siden må man benytte UV-rense- anlegg med strøm. Per i dag er det ingen av hyttefeltene våre

Nå er det bare å forsyne seg. Almenningsbestyrer Mats Halvorsrud forteller at Toten almenning lodd tre og fire har sikret vannkvaliteten i flere hyttefelt.

som har strøm. Mattilsynet

om at noen er blitt syke av drik- kevannet i de nevnte hyttefeltene på Totenåsen? – Nei, ikke så vidt jeg kjenner til. – Er det ekstra utfordringer knyttet til drikkevannskilder i fjellet, og spesielt der det ikke er strøm? – Her er det ulike tekniske løs- ninger man kan benytte, og det er eier av vannkilden som må vur- dere om tiltakene er gode nok når man har beitedyr i området. Det er helt klart en utfordring, men samtidig en naturlig utfordring. Hyttefeltene ligger jo til fjells, det er beitedyr og det må håndte- res på en god måte. Slik er det bare, svarer hun.

Tap i sesong- avslutningen Kolbu/KK avsluttet lørdag sesongen med 1-2 tap for MBK Domkirkeodden på Kolbu idrettsplass. Kolbu/KK tok ini- tiativ fra start og etter 10 minut- ter resulterte lagets spillemessi- ge overtak i scoring og ledelse ved Henrik Gramm Myhre. Gjestene kom etter hvert mer med, og scoret to ganger. Kolbu/KK kom på fjerdeplass i 4. divisjon avdeling 1, to poeng bak naborival FK Toten. Laget måtte se seg slått med 4-0 av Storhamar hjemme.

Mattilsynet har i mange år hatt et sterkt fokus på sikre vannkilder. Totens Blad har spurt seksjons- sjef Siv Jorunn Nordlund hvor alvorlig de ser på saken på Totenåsen. – Drikkevann er det viktigste næringsmidlet vårt, og det er der- for Mattilsynet har et veldig stort fokus på at dem som produser drikkevann skal sikre at det er trygt. Da tenker vi på råvannet, at det ikke blir forurenset. I tillegg skal man ha behandling av van- net slik at det som går ut til for- bruker er helt trygt, svarer hun. – Har dere fått inn meldinger

DET RIMEL IGSTE PARET FÅR DU PÅ KJØPET!

Mandag 22 okt. kl.14:00. 1 times gratis konsert med Roland digitale trekkspill i vår forretning. Gratis parkering. Møt i god tid !

– Tilbudet gjelder t.o.m lørdag –

Gjøvik • Lena • Raufoss www.eurosko.com

Kallerudsvingen 5

4

Onsdag 17. oktober 2018 • Gode måltider gir økt livsglede på institusjon

Dessert setter en spiss på målti- det. (Foto: Privat).

menyen som ikke faller i smak, og vi får beskjed et par timer før middagen skal være klar, lager vi noe annet. Det er viktig å høre på beboerne, forteller de. Kjøkkenet tilbereder alltid maten samme dag, og med ferske råvarer. I alle år har hjemmelaget husmanns- kost stått på menyen. – Får dere mange klager på maten? – Nei, det gjør vi ikke. Vi får derimot veldig mange positive tilbakemeldinger. Ikke minst når vi er ute blant folk i nærmiljøet, forteller kokkene. I 2019 blir arbeidsplassen deres sertifisert som et livsglede- hjem. Målet er økt livskvalitet for beboerne. Med ulike grep og til- tak skal målet innfris. Prosessen ble dratt i gang med et arrange- ment for ansatte og samarbeids- partnere på Bygdestua på Vangen i forrige uke. Arbeidet innebærer blant annet at sykehjemmet må oppfylle ni ulike livsgledekriteri- er. Det ene handler om å legge til rette for å skape en hyggelig Slik kan det se ut når lunsjen serveres på sykehjemmet. (Foto: Privat). – Her ved sykehjemmet er det mye som er veldig bra allerede. Nå handler det om å sette livsgle- de i et system, som sikrer at ansatte jobber mer med hver enkelt beboer, forteller Terese Engelund. Ergoterapeuten ved Østre Toten sykehjem har fått jobben med å være livsgledekonsulent. Det vil si at hun er et bindeledd mellom sykehjemmet og en nasjonal stiftelse som eier og dri- ver Livsgledehjem. – Hvilke planer har dere med tanke på måltidene? – Det kan blant annet være snakk om å dekke bordene på en pen måte. Jevnlig har vi besøk av tre barnehager fra kommunen. Nå ser vi for oss at ungene en gang i blant kan spise lunsj sam- men med beboerne. Det tror vi vil bidra til å øke livsgleden ytterligere, forteller Engelund. Og nettopp samarbeid med ramme rundt måltidene. Barnehage og dyr

Olav Grindstad (77) gle- der seg til hvert eneste måltid på Østre Toten sykehjem. Nå får han og resten av beboerne enda mer å glede seg over etter at institusjonen skal sertifiseres som et livs- gledehjem. Mat og ernæring spiller en svært viktig rolle for livskvaliteten til eldre mennesker rundt om kring på norske sykehjem. Like sikkert er det at maten varierer mye med tanke på både kvalitet, nærings- innhold og volum. Men ved Østre Toten sykehjem på Lena er det ytterst få som klager på maten. – Her er maten helt topp, og jeg har aldri hatt noen grunn til å klage. Jeg gleder meg til hvert eneste måltid. Og hvis jeg en sjelden gang ser at det er noe jeg ikke liker, så sier jeg bare fra til disse damene her, forteller bebo- er Olav Grindstad. Hyggelige rammer Han sitter sammen med Anne Mette Pedersen og Berit Sveum, to av kokkene ved sykehjemmet. – Vi vil jo prøve å servere noe alle liker. Hvis det er noe på Ole Ludvig Rosenborg ole@totens-blad.no

Glede gjennom god mat og hyggelige rammer rundt måltidene skal settes enda mer i fokus når Østre Toten sykehjem skal sertifiseres som et livsgledehjem. Olav Grindstad er allerede fornøyd med ting- enes tilstand, men gleder seg til å følge utviklingen ved sjukehjemmet. Her ser vi ham sammen med kokkene Berit Sveum (t.v.) og Anne Mette Pedersen, samt livgledekonsulent Terese Engelund.

nærmiljøet er et av de ni kriteri- ene. Også der har sykehjemmet veldig mye på stell. Samarbeidet med barnehager er allerede nevnt. I tillegg har sykehjemmet et godt og nært samarbeid med flere foreninger. En av dem er Sykehjemmets Venner, som i mange år har arrangert en rekke sosiale tiltak. Hver torsdag er de på plass for å steke vafler til beboerne. Sykehjemmet skal dessuten legge til rette for kontakt med dyr. Også på det punktet har bal- len begynt å rulle. Sist mandag

kom en besøkshund trippende inn på sjukehjemmet. Den finske lapphunden skal være et fast inn- slag på sykehjemmet en gang i uka. – Vi ønsker å åpne opp for flere kjæledyr inne på avdeling- ene så lenge det ikke kommer i konflikt med allergi blant beboer- ne, forteller Engelund. Fokus på aktiviteter Et annet viktig kriterium er å legge til rette for at beboerne skal få mulighet til å oppretthol- de sine hobbyer og fritidssysler. eldres rettigheter lokalt og regio- nalt, samt at regjeringen i deres planer om å styrke aldersvennlige samfunn, ikke fremmer kommu- nale eldreombud som et prioritert tiltak, tilråder rådmannen at det ikke opprettes et stilling som kommunalt eldreombud i Østre Toten kommune. For de eldre brukerne av sosial- og helsetje- nester som har behov for veiled-

Hva beboerne ønsker å drive med skal komme fram i en kart- legging av hver enkelt beboer utført av en primærkontakt på sykehjemmet. Arbeidet skal ende opp i en aktivitetskalender. Aktiviteten skal gjennomføres, dokumenteres og evalueres. – Sykehjemmet har mange felles aktiviteter i dag. Innføring av livsgledehjem medfører at beboerne skal gjennomføre minst en individuell aktivitet per uke, forklarer Terese Engelund.

U T E ROM

Sier nei til eget eldreombud i Østre Toten I desember i fjor vedtok kommu- nestyret i Østre Toten, på forslag fra FrP, å opprette et eldreombud i kommunen. Ombudet skulle ha tale- og forslagsrett i hovedut- terer flere administrative organer som arbeider med å fremme ning og støtte, kan det være mer hensiktsmessig å aktivt informere om eksisterende bistandstilbud. De fleste tjenester har også en

informasjonsplikt som skal ivare- ta dette, heter det i forslaget til inntilling fra rådmannen. Både eldrerådet og hovedut- valg for helse, omsorg og velferd er enig med rådmannen, men i dag er det altså politikerne i kommunestyret som har det siste ordet.

valg. Vedtaket innebar at rådman- nen skulle komme tilbake med en konkret sak om eldreombud. Når kommunestyret får saken til- bake på sitt bord i dag, går råd- mannen inn for at det ikke opp- rettes noe eldreombud. – I lys av at det pr. i dag eksis-

Gratis befaring: 900 90 100 Vi leverer over hele landet!

www.scandic.no

5

• Onsdag 17. oktober 2018

Sentrale lokaler tømmes snart

Maren i mesterskap Lørdag arrangerer Gjøvik Atletklubb regionsmesterskap i vektløfting for Østlandet vektløfterregion. Dette skjer i klubbhuset på Gjøvik stadion hvor 51 deltakere skal måle krefter i klassene ungdom, junior, senior og veteran. Damene og jentene skal i ilden på lørdag, mens det er herrene og guttas tur på søn- dag. Fra Gjøvik deltar tolv jenter i alderen 12-15 år, samt den profilerte løfteren Maren Fikse fra Starum. – Maren er juniornorges- mester og kommer mest sann- synlig også til å hente Norgescup-seieren hjem i år, sier Kristoffer Solheimsnes. NM-sølvmedaljør Tor Kristoffer Klethagen og Michael Rosenberg er andre annet navn på deltakerlista. – Et regionsmesterskap er en fantastisk fin måte å profilere sporten vår på. Klubben vår er i fint driv. Vi har hatt en skik- kelig jenteboom og det er utrolig morsomt, og så har vi Maren, som setter stadig nye norgesrekorder, sier Solheimsnes. Får penger etter branner Østre Toten kommune har fått 150.000 i ekstraordinære skjønnsmidler etter somme- rens skogbranner på Totenåsen. Mellom 12. juli og 25. juli hadde brannvesenet seks utrykninger til branner på åsen. Brannene var i svært krevende terreng, og lange utlegg av slanger ble nødven- dig. Brannvesenet fikk også bistand fra andre, som Røde Kors. Kommunen har dokumen- tert 220.000 kroner i ekstra kostnader knyttet til disse brannene.

Torsdag 25. oktober åpner Vinmonopolet på Lena i nye lokaler på Vallejordet. Dermed står lokalene i Silogata ledig. Også i Remas lokaler blir det tomt. Neste uke stenger polet på Lena i tre dager før det åpner igjen i nye lokaler på Vallejordet. Her får polet selskap av Rema 1000, Apotek1 og en kafé. – For oss er det positivt at vi heretter ligger ved siden av en matbutikk. Mat og vin hører mer sammen nå enn for bare 10 år siden. Totalt sett blir det bedre for oss å ha lokaler under samme tak med en dagligvarebutikk. Det blir også bedre parkering, sier polsjef Sverre Fredrik Bø Nordheim. Vinmonopolet har leieavtale med gårdeier Tema Eiendom AS som går ut våren 2020. Polsjefen håper at gårdeieren får leid ut lokalene så fort som mulig. – Vi ønsker å komme oss ut av avtalen så fort som mulig. Kan andre overta lokalene før leieav- talen vår går ut, er det bare posi- tivt, mener polsjefen. Flere interessenter – Vi har god tid, men vi har noen interessenter. Silogata 8 har kan- skje Lenas beste plassering, med Lenaparken og stor p-plass rett utenfor. Her har vi 1.000 kvadrat- meter med lokaler med egen vareleveringsrampe. Det skal bli spennende å finne en ny virk- somhet for dette lokalet, sier salgssjef Kjell Arne Halvorsen i Tema Eiendom. – Vi har veldig god tro på denne eiendommen. Det er flere bransjer som kan være aktuelle for et så sentralt lokale med god – Jeg pleier bare å ta med fire gitarer, men når jeg gleder meg ekstra mye til å besøke et sted tar jeg med noen flere, sa Trygve Skaug, som hadde med sju gita- rer til Skreia mandag kveld. Toten litteraturfestival startet allerede lørdag, men den offisiel- le åpningen ble gjort av kultur- sjef Kjersti Krageberg i Østre Toten kulturhus mandag. – Dette er et initiativ jeg ønsker hjertelig velkommen, sa hun om den helt ferske festiva- len. At Trygve Skaug gledet seg til Torbjørn Aurvåg torbjorn@totens-blad.no

Gårdeier Tema Eiendom AS har allerede noen interessenter i lokalene etter Vinmonopolet som flytter ut i neste uke. – Silogata 8 har kanskje Lenas beste plassering med Lenaparken og stor p-plass rett utenfor, sier salgssjef Kjell Arne Halvorsen i Tema Eiendom.

parkering rett utenfor. Vi ser at flere kjeder nå etablerer seg på mindre steder, erfarer Halvorsen. Mange kvadratmeter i bygget har allerede stått tomme en stund, etter at Posten flyttet ut. Mange eiendommer Tema Eiendom har en rekke eiendommer på Lena. Foruten Silogata 8, har selskapet eien- dommer i Hauggata 2.- 4., Audheimgården, Lenahaug, TKE-bygget i Lenagata 50 og Rema 1000s lokaler i Vallevegen. Også på sistnevnte sted blir det mange kvadratmeter ledig nå. – Lena er kommunesenteret, og vi tenker langsiktig. Vi lever fint med at noen lokaler står ledig en stund så lenge vi finner en riktig leietaker på sikt, sier Halvorsen. Totalt har selskapet cirka 15.000 kvadratmeter med lokaler å komme til Skreia ga han tyde- lig uttrykk for på scenene. Den to timer lange konserten høstet både latter og tårer fra et lydhørt publikum, og stemningen var ekstraordinært lun og varm. Han spilte sanger fra albumet «Sanger du skal få når jeg dør» og leste dikt fra sine tre utgitte diktsam- linger. – Dette ble en rett-i-hjertet- kveld, sier arrangørene i Toten litteraturfestival. Det var rundt 180 publikum- mere som fikk med seg konser- ten med Trygve Skaug.

– Kan andre overta lokalene i Silogata før leieavtalen vår går ut, er det bare positivt, mener polsjef Sverre Fredrik Bø Nordheim.

i Østre Toten kommune. – Eiendommen som har huset Rema kan brukes til mye. Vi synes det er litt synd at ting trek- kes ut av sentrum, men da åpner det seg muligheter for andre. Vi er ikke så bekymret for det. For oss er det viktig å få inn leieta- kere som bidrar til liv i sentrum

og som kan leve på lang sikt, sier Halvorsen.

! " "

! " #

En mann og sju gitarer på Skreia

" ! $

%& '$ , - ) 1

, - , .

)

3

(/0

, ) , 4 ) 5

,

1 2

3

! "! #$

!"

# ! !

$ %

%

&

% "

!!

% ! '

! ! '

() * & $ +! &&

Trygve Skaug samlet 180 i kul- turhuset mandag kveld.

$%!& '

6

Onsdag 17. oktober 2018 •

Toten

RUNDT PÅ •

Tips redaksjonen: 61 16 87 50 www.totensblad.no

Turglade unger i Hoffsvangen barnehage

Postboks 4, 2851 Lena Tlf. 61 16 87 50 Utgiver: MVL Media AS , Lena Opplag: 13.708

Fireåringene i Rådyrgruppa ved Hoffsvangen barnehage elsker å være ute. Hver onsdag fyller de tursekken med mat og drikke og rusler i veg i nærmil- jøet. Da Totens Blad møtte ungene sist onsdag, hadde de unnagjort en times rusletur ved Kobberstad-jordet. Ikke så rart at matpakka smakte godt. Brødskivene ble inntatt i sol- veggen utenfor Bygdestua. – Mange ser på lunsjpausa som det store høydepunktet når vi er ute på tur, og de fles- te har med seg litt ekstra godt i matpakka. Druer og epler er populært, sier Elisabeth Vingebakken, pedagogisk leder for fireåringene. Hoffsvangen barnehage har rundt 70 unger. 11 av dem til- hører Rådyrgruppa. Vinge- bakken forteller at barnehagen har planer om å utvide antall turdager til to i uka. Når det sagt, så er det ingen tvil om at ungene trives inne også. Store 21. oktober: Ursula. Oppkalt etter den britanniske prinsesse Ursula, som i følge legenden ble fanget og drept i Köln av hun- nerne i året 238, mens hun var på tilbakeveg fra pilegrimsferd til Roma med sitt følge på 11.000 jomfruer. Tallet er nok en overdrivelse og trolig en feil- tolkning av «X.I.M.V.», det vil si; 11 martyr-jomfruer. Ursula er byen Kölns skytshelgen. Primstavtegnet kan være en eller flere kvinnefigurer, en pil, Minnedag for Ursula

Trykk: Hamar Media AS Annonsepriser: Alm. plass 9,90 pr. mm Tekst plass 14,00 pr. mm Abonnement: Helår kr. 845,- post@totens-blad.no annonsebestilling: annonse@totens-blad.no

Besøksadresse Totens Blad: Hauggata 10, Lena

Daglig leder: Morten Linnerud Telefon 951 75 456 morten@totens-blad.no Redaktør: Jon Olav Andersen Telefon 908 34 934 jonolav@totens-blad.no Journalist: Karsten Nyborg Telefon 982 32 341 karsten@totens-blad.no Journalist: Ole Ludvig Rosenborg Telefon 908 59 449 ole@totens-blad.no Markedssjef: Hans Erik Linnerud Telefon 414 76 899 hanserik@totens-blad.no Produksjon: Vibeke Sveen Telefon: 934 77 026 vibeke@totens-blad.no Produksjon: Janett Olijnyk Telefon 982 32 392 janett@totens-blad.no Journalist: Ragnhild Fladsrud Telefon 908 43 488 rf@totens-blad.no

Fireåringene i Hoffsvangen synes det er stas å komme ut på tur hver onsdag. Etter turen smaker det alltid godt med mat. Her inntar ungene lunsj utenfor Bygdestua. Fra venstre: Theodor Taraldsen Enger, Daniel S. Iversbakken, Martyna Milenkowic, Linus Langedrag, Hedda Lajord, Oda Pernille Gihle, Ingema Engelsen, Emil Wangen og Hibo Mohan-Amin Roobleh. De voksne på bildet er pedagogisk leder Elisabeth Vingebakken (t.h.) og Grete Stangjordet, barne- og ung- domsarbeider. (Foto: Ole Ludvig Rosenborg).

og små i barnehagen kan bol- tre seg i flotte lokaler som ble

bygd for seks år siden.

Hoffsvangen barnehage, sier ungene.

– Vi har det kjempefint i

en palme, en krone eller en ring. Farlig tid langs vegene I fjor ble det registrert 326 kol- lisjoner mellom bil og vilt i Oppland de siste tre månedene av året. En tredjedel av alle viltpåkjørsler skjer i tida nå fram mot jul. Fra september til oktober øker antall påkjørsler med over 60 prosent i Oppland. Mørkere kvelder, føreforhold, sesong-

undersøkelse 2018. Direktoratet har nå valgt å avlyse undersøkelsen inntil videre, men håper å få gjennomført den neste år i ste- det. Undersøkelsen skulle være en oppfølging av tilsvarende undersøkelse i 1995, og planen var å ta prøver av de samme 1.005 statistisk utvalgte innsjøer som ble undersøkt den gangen. I Østre Toten var det alle- rede gitt tillatelse til å bruke helikopter på Mørksjøen i al- menningslodd nummer 4 og på Fjælutjernet i lodd nummer 5.

trekk og høstjakta er noen for- klaringer på hvorfor det er spe- sielt mange viltpåkjørsler om høsten. Flest ulykker skjer mellom klokken 07 og 08 på morgenen, og etter klokken 17 og fram mot midnatt. Må avlyse undersøkelse Miljødirektoratet har tidligere søkt om landingsttilatelse på vann i distriktet for å hente ut vannprøver med helikopter, som en del av Nasjonal innsjø-

Følg Totens Blad også på Facebook

3 6 9 5 2 7 1 8 4 1 8 2 9 4 6 7 3 5 4 7 5 8 1 3 6 2 9 8 1 4 3 9 5 2 7 6 9 2 6 4 7 1 3 5 8 7 5 3 6 8 2 9 4 1 5 3 1 7 6 8 4 9 2 2 4 8 1 3 9 5 6 7 6 9 7 2 5 4 8 1 3

Øyeblikk som var

Dette bildet har vært publisert tidligere, og det har kommet inn noen opplysninger. Guttene som kaster på stikka gjør det ved Olterud meieri i Øverskreien ca. 1915. To av gutta er identi- fisert: Han som sitter på huk ved stikka er Arthur Thorud, og den lengste av gutta, nummer tre fra høyre, skal være Bernhard Lindstad. Er det noen som drar kjensel på noen av de øvrige? Opplysninger kan gis til Mjøsmuseet, kontaktopplysning- er finner du under bildet. Det går også an å ta kontakt med Kjell Røisli dersom du vet noe om bildet, han treffes på telefon 905 52491. Husk å oppgi refe- ransenummer TMF-00154.

Løsning

Sudoku 10.10.

Bildene trykkes i samarbeid med Mjøsmuseet, for å framskaffe opplysninger om motivene. Bilder som er registrert hos museet har et referansenummer, bilder uten nummer er kommet inn direkte til Totens Blad. Har du informasjon eller korrigeringer, vennligst ta kontakt med museet. Tlf. 911 70 500 eller epost til arkiv@mjosmuseet.no

7

• Onsdag 17. oktober 2018

Bøverbru-oppgjør foran Hellstrøm

Brå og Gotaas til Raufoss I anledning utgivelsen av Thor Gotaas’ nyeste bok «Oddvar Brå - et skiløperliv» inviterer Fyrverkeriet biblio- tek og kulturhus til en samta- le mellom Oddvar Brå og Thor Gotaas i Fyrverkeri- salen tirsdag 23. oktober. Den folkekjære skiløperen Oddvar Brå kan se tilbake på «Hvor var du da Brå brakk staven?» har blitt en del av det norske vokabularet. Han er to ganger verdensmester, vant verdenscupen sammen- lagt to ganger og har 16 nor- ske mesterskap. Han repre- senterte Leik Idrettslag, Hølonda i Sør-Trøndelag. Brå var i en årrekke den dominerende løperen i Norge og verdens ledende løper. Thor Gotaas er folklorist og folkeminnegransker. Han har utgitt en rekke bøker om norsk skisport i tillegg til bøker om blant annet loffere, tatere og ene- boere. Gotaas er også en meget god foredragsholder med sitt enorme register av historier og legender. Det blir muligheter for å slå av en prat med duoen i timen før arrangementet begynner i salen. Det blir også boksalg med signering av bøker i forkant. en lang karriere, og det legendariske spørsmålet Det gamle aldershjemmet i Feiring skal etter planen byg- ges om til omsorgsboliger, etter at bygningen har stått tom siden 2009. Eidsvoll kommune har imidlertid fått en utfordring, skriver Eidsvoll Ullensaker Blad. Jobben har vært lyst ut på anbud, men ingen entrepre- nører viste interesse. Så for øyeblikket står saken litt i stampe, ifølge avisa. Ingen ville bygge om

«Grøten» hennes fant ikke nåde hos dommer Eyvind Hellstrøm. Men Ida Marie Ringerud vant det rene Toten-oppgjøret mot Per A. Borglund på Akevittfestivalens kok- kekamp fordi hun fak- tisk tilberedte maten. De hadde aldri møtt hverandre før. – Men du ligner litt på’n Gustav! fastslo Ida Marie Ringerud da hun traff Eyvind Hellstrøm for første gang. På Akevittfestivalen på Gjøvik fikk hun hard medfart da mesterkok- ken som Gustav Nilsen så ofte imiterer, var dommer på kokke- kamp. Vant gjorde hun likevel. – Hun vant på grunn av koking, ikke kunst, som Hellstrøm opp- summerte dommen sin. «Gromjinta» møtte nemlig en kokeboksamler og matbladredak- tør som satset på det enkle og trygge. Per A. Borglund serverte rakfisk, Gjøvik-lefse, smør, rød- løk og rømme. Ferdig på fire – Den store utfordringen for en mann med ti tusen kokebøker er at han skal kutte en rødløk! fast- slo Hellstrøm syrlig. Men det trenger ikke å være enkelt: – Jeg har reist rundt med «Truls à la Hellstrøm» i to år nå, minutter. Rødløk slukket, ved hjelp av flere brannslukkingsapparater. Eieren klatret blant annet på taket og tømte det ene apparatet ned i pipa. Et øyenvitne fortel- ler til Totens Blad at det sto et kraftig gnistregn høyt over pipa. To hester, som var de eneste dyrene i stallen for øye- blikket, ble tatt med ut av stal- len, og de klarte seg veldig fint. Eieren fikk i seg litt røyk, og ble for sikkerhets skyld sjekket av ambulansetjenesten, men hadde ikke pådratt seg skader. Det var ingen brann i selve stallen, men det var sterk var- meutvikling rundt fyringsanleg- get. Ettersom det kom melding Georg Mathisen georg@totens-blad.no

og Truls Svendsen har ennå ikke klart å kutte en løk, betrodde hoveddommeren. - Det er for mildt for kokeplate nå, repliserte Borglund på en varm høstkveld. Al plombe De to kokkekjemperne fra Bøverbru hadde 150 kroner og ti minutter til disposisjon. Det er ikke lett når man skal koke pasta, og særlig ikke når kokeplatene på en scene i Gjøvik sentrum ikke vil bli varme nok. – Fullkornspaghetti fra Rema. Vi hadde tross alt bare 150 kro- ner å handle for, forklarte Ida Marie Ringerud til en hoderys- tende Hellstrøm, som fastslo at «det smøret, det har ligget fire uker i kjøleskapet ditt». Det hadde det. Til slutt ble det pasta, laks og grønn saus - en familiefavoritt hos Ringeruds fem- og sjuåring. Pastaen måtte nødvendigvis bli «al dente» på grunn av den korte tiden. - Men det er grenser for hvor al dente det kan bli - det skal ikke gå plomber, heller, kon- staterte hun. Eyvind Hellstrøm var, sin vane Per A. Borglund vartet opp med vellagret rakfisk fra Noraker, men gjorde det for enkelt til å kunne vinne.

Noen vil ha det hett. Ida Marie Ringerud fikk ikke pastakjelen eller stekepannen til laks og spinat varm nok, forklarer hun til kokke- kamp-dommer Eyvind Hellstrøm.

tro, ikke nådig mot kokkekjem- perne. – Enhver idiot kan lage denne, sa han om Per A. Borglunds rakfisk. – Spaghettien var ikke så verst. Laksen? Dette ble en grøt! erklærte han om Ida Marie Ringeruds ultrakjappe pastarett. Likevel ble det seier og en flaske god akevitt i premie, rett og slett fordi hun kokte selv. Liv på Gjøvik Kristin Bleken Linnerud og Øystein Linnerud fra Lena var blant de mange totningene som besøkte Akevittfestivalen for å handle, se på folkelivet og ta seg et glass. – Alle klager på at det er stille i Gjøvik sentrum. De skulle prøve å få til noe slikt her oftere. sier de to. Det er festivalsjef Line Kildal helt enig i. Hun vil gjerne skape

mer liv i Gjøvik sentrum. - I år var det voldsomt til stemning i byen. Det er så stas å se den opp- slutningen denne festivalen har fått blant både egne innbyggere og tilreisende, sier hun. De koste seg med folkelivet på Akevittfestivalen - fra venstre Øystein Linnerud, Kristin Bleken Linnerud, Atle Stensrud og Wenche Kristoffersen.

Utrykning til stall i Totenvika Brannvesenet rykket litt før klokka 22 torsdag kveld ut til en stall i Totenvika, der noe gikk galt under oppstart av et fyringsanlegg. Eieren fikk selv

RENOVERING BAD OG VÅTROM UTFØRES

om at det gjaldt en stall med hester inne, valgte brannvesenet å sende flere biler til stedet. Brannvesenet sjekket fyr- ingsanlegget og pipa. – Noe har åpenbart vært galt med det vedbaserte fyringsan- legget, uten at vi kan si akkurat hva, sier brannvesenets innsat- sleder Kenneth Blien. Alle nød- etatene rykket ut til Totenvika, men rundt klokka 22.30 kunne mannskapene pakke sammen og returnere. Brannvesenet rykket torsdag kveld ut til Totenvika. (Foto: John Knut Bakken).

ȱ

ȱ

I samarbeid med:

ȱ

8

Onsdag 17. oktober 2018 •

Debatt om viktige helsespørsmål

Ga bort 2,6 millioner Gleden var stor da Totens

Sparebank inviterte til sin årlige gaveutdeling på Sillongen i går kveld. Rundt 40 personer fra 21 lag og foreninger kunne smile bredt over til sammen 2.595.000 kroner. OL Toten Troll fikk 500.000 kroner til bygging av Rausteinshytta på Totenåsen. Vind IL fikk samme beløp i forbindelse med byg- ging av multisporthall. Øvrige mottakere: FK Toten: 300.000 kroner til nytt klubbhus. Uteplass Håpet: 200.000 kroner til utescene ved Håpet på Eidsvoll Verk. Østre Toten idrettspark: 200.000 kroner til nytt gulv i Totenhallen. Fredvikafestivalen: 170.000 kroner til Festivalhelg på Gjøvik. Reinsvoll idrettslag: 150.000 kroner til kunstgress og 100-årsjubileum. Vind idrettslag: 100.000 kroner til nye spillerdrakter. Brumunddal alpin: 50.000 kroner til ny tråk- kemaskin i Tørudbakken. Kapp skole FAU: 50.000 kroner til ballbinge og uteanlegg. Gjø- Vard OL/OL Toten-Troll/ Raufoss IL orientering: 50.000 kroner til Stolpejakten. Lensbygda sportsklubb: 50.000 kroner til grillhytte og robot- klippere. Raufoss IL: 50.000 kroner til 100 års-jubileum og Raufoss i 100. Biri IL: 50.000 kroner til lydanlegg i flerbruks- hall. Vindingstad skole FAU: 25.000 kroner til lekeapparater. Kopperud skole FAU: 25.000 kroner til huskestativ og balan- sebane. Feiring skole FAU: 25.000 kroner til uteanlegg på skole. Thune skole FAU: 25.000 kroner til hinderløype og uteapparater. Raufoss IL Fotball: 25.000 kroner til spea- keranlegg på Nammo stadion. Raufoss IL Hopp: 25.000 kro- ner til plast i Maurtua. Tema Straffe sikret seier i Skien Et straffespark satt inn av Anton Henningsson i det 86. minutt sørget for at Raufoss tok seieren og alle poengene i lør- dagens spennende og nervepir- rende oppgjør mot Odd 2 i Skien. Dermed tok Raufoss et nytt skritt mot avdelingsseier og direkte opprykk. 3-2 endte kampen. Teater: 25.000 kroner til Teaterdagene på Toten.

Et fullsatt kulturhus. Det er målet når Fagforbun- det i Gjøvik, Land og Toten inviterer til poli- tisk debatt om viktige helsespørsmål 25. okto- ber. Det er nok å nevne Labo, Si Reinsvoll og nytt storsjukehus. – Helseperspektivet er i stadig endring, og vi ønsker å høre politikernes meninger om flere viktige helsespørsmål. Kall det gjerne en tidlig start på valg- kampen, sier Rolf Halvorsrud, Stein Oudenstad og Marthe Ingeborg Myhre i Fagforbundet GLT-regionen. Om påvirkning Sistnevnte er ungdomstillit- svalgt i Fagforbundet Østre Toten. Hun jobber i tillegg innen omsorgstjenesten i samme kommune. Som mange andre er hun opptatt av etableringen av Labo, det nye omsorgssenteret på Lena. – Det blir flott og fint med et nytt sjukehjem. Men burde man ikke ha ventet med å legge ned plasser ved de andre sjukehjem- mene før noe nytt var på plass? Mange pasienter har blitt flyttet både hit og dit. Hvordan virker denne prosessen inn på gamle mennesker, og er det noe som kunne vært gjort annerledes? Ole Ludvig Rosenborg ole@totens-blad.no

Fagforbundet i Gjøvik, Land og Toten håper på fullt hus i kulturhuset på Raufoss torsdag 25. oktober. Fra venstre: Rolf Halvorsrud, Marthe Ingeborg Myhre og Stein Oudenstad.

Dette er noen av spørsmålene hun regner med at lokalpoliti- kerne tar opp i kulturhuset på Raufoss om ei drøy uke. Og hun oppfordrer så mange som mulig til å delta på møtet. Reinsvolls utfordringer Stein Oudenstad er regionan- svarlig for pensjonistutvalget i GLT-region. Han vil gjerne høre hvordan politikerne ser på de mange utfordringene ved SI Reinsvoll, ett av to psykiatriske sykehus i Sykehuset Innlandet. – Psykiatrien har overbelegg med for få plasser og for få Vestre Toten kommune anmoder Statens Vegvesen om å vurdere forlengelse av 60-sona ved Blå Kors på Eina til forbi avkjøring mot Hågår ved Einavoll. Henvendelsen kommer fra Utvalg for teknisk drift og plansaker – Bakgrunnen er for det første den meget farlige avkjøringa mot Hågår i en uoversiktlig sving med helling på rv 4 ved Einavoll. Spesielt på vinterstid er avkjøring

ansatte. I tillegg skal fem av 15 rusplasser legges ned. Hva slags betydning vil dette få? Her er det mye å ta tak for politikerne, sier han. I utgangspunktet er det van- skelig å arrangere et debattmøte om helsepolitikk uten å komme innom planer om nytt storsjuke- hus. Men arrangøren har valgt å tone ned den debatten. – Sjukehussaken vil nok bli berørt, men vi ønsker ikke at den skal bli altoverskyggende, forteller Rolf Halvorsrud, leder for pensjonistutvalget i Vestre Toten. mot Hågår for nordgående tra- fikk et sjansespill, heter det blant annet i brevet til Statens vegve- sen. Det andre farlige punktet i følge kommunen er tre nærlig- gende avkjørsler ved Eina Almennings byggevareutsalg. – I nordgående retning er det rett overfor hverandre avkjørsel i sving og på bakketopp til bygge- vareutsalget og gårdsveg til Berg

Møteleder er Maria Aksberg, ungdomstillitsvalgt i Vestre Toten. Debattpanelet består av følgende personer: Oda Solheim Hammerstad (Gjøvik SV), Ragnhild Jacobsen (Gjøvik Venstre), Finn Olav Rolijordet (Gjøvik Rødt), Toril Kristiansen (Oppland KrF), Henning Engeskaug Karlsen (Fagforbundet Reinsvoll), Lasse Gran (Østre Toten MDG), Roger Høiberg (FRP Østre Toten), Hege Eriksen (Vestre Toten AP) og en representant fra Eldrerådet i GLT-regionen. og Rustad gård, med en betyde- lig melkeproduksjon, som nød- vendigvis medfører transport med tyngre kjøretøyer. For byg- gevareutsalget er det inntransport av byggevarer med tungtransport og detaljutsalg som genererer mye trafikk. Under hundre meter nord for disse to er avkjørsel for Teiterud gård som driver med bærproduksjon i sesong, skriver kommunen.

Avslag på støtte til bok Vestre Toten kommune har avslått søknad fra Raufoss

Fotball om økonomisk støtte i forbindelse med jubileumsboka «Raufoss Fotball gjennom 100 år». Avslaget begrunnes med at kommunen har valgt å prioritere støtte knyttet til idrettslagets jubi- leum til nylig gjennomført næringslivsseminar. Kommunen skriver samtidig at de er åpne for å diskutere kjøp av et antall bøker når bokprosjektet er ferdig.

Vil ha forlenget 60-sone på Eina

9

• Onsdag 17. oktober 2018

Storinnrykk på høstmarkedet

Toten-kunst på Hamar For første gang arrangerer Kunstbanken og kunstnerorga- nisasjonene i Hedmark en kunstfestival. Den foregår over tre dager. Over 40 kunst- nere fra Hedmark og Oppland, deriblant flere totninger, deltar med kunstprosjekter, kunst- marked, workshops og presen- tasjoner. Kunstfestivalen åpner fre- dag førstkommende. Et stort antall kunsthåndverkere og kunstnere viser nylagede arbeider som selges rett fra bord og vegg. Fredag er det premiere på performance av Bjørnulf Dyrud fra Eina og Inge Iversen. Kunstnere som deltar på festivalen er Mailind Solvind Mjøen, Arnfinn Johnsen, Tina Mareen Buddeberg, Trine Kampmann Jensen, Anne Bekkelund, Inga Blix, Marit Gimse, Bjørnulf Dyrud, Inge Iversen, Tone Hellerud, Morten Haugmo, Marianne Tjønn, Veronica Glitsch, Marthe Karen Kampen, Johannes Borchgrevink Hansen, Merete Sejersted Bødtker, Anne Tove Mygland, Silje Eugenie Strande Øktner, Lars Nordby, Aase Marie Brun, Anna Louise Andersen, Bodil Mogstad Skipnes, Roar Kjærnstad, Ellen Larsson, Inger Helene Høyen Hodøl, Rogier van Grieken, Ingunn Kleppan, Per Sandstrøm, Bodil Buchacz, Anne Kristin Øierud, Kathrine Berg, Sindre Foss Skancke, Hedda Roterud Amundsen, Hans Kristian Borchgrevink Hansen, Endre Aalrust, Bjørn Nygaard, Randi Lilieqvist, Marthe Torshaug, Kristin Skrivervik, Helga Storbekken, Olav Starheim, Kåre Nordvik, Ole Ansgar Olsen og Kari Oline Øverseth. Fire steder å stemme I forbindelse med neste års kommunestyre- og fylkes- tingsvalg blir det fire steder å stemme i Østre Toten. Det er Bygdestua, Skreia ungdoms- skole, Melkefabrikken og Kolbu skole. Valget foregår 8. og 9. september, dersom kommunestyret sier ja i dag. Det koster nemlig rundt 55.000 ekstra kroner å ha valg over to dager. Argumentet er at to dagers valg gir økt oppslutning om valget.

Folk strømmet på, og kaffetrakteren klarte ikke å holde tritt, da det søndag var høstmarked i Totenvika. Nydelig høst- vær var en sterkt med- virkende faktor. – Nå ble vi tatt litt på senga, sier Erik-Ottar Hansen på Totenvika galleri og kulturkafe. For da de for første gang prøvde seg med høstmarked, strømmet det på. Mellom 500 og 600 personer var innom, og det ble en travel dag både for parkeringsvaktene og for staben på kjøkkenet. Svært livlig Ute på tunet var det fullt rundt bordene der folk kunne sitte ute og kose seg som på en junidag. Håkon Grøn Hensvold og Aud Bakkeli hadde utstilling av sitt tidligere omtalte kalender- prosjekt, og fikk også rikelig med publikum. – Det er veldig moro at det kommer så mange, sier de to, mens det renner på med lykke- ønskninger rundt det 12-årige prosjektet. Nå blir det for øvrig mulig å se utstillingen en stund ekstra etter avtale. Flere sto også med produkter til salgs, blant dem Kristi Bævre. Hun hadde med seg Jon Olav Andersen jonolav@totens-blad.no

Kristi Bævre var en av flere utstillere på høstmarked i Totenvika. Hun bød på produkter basert på egen avling, og med tilhold ikke langt unna, var det absolutt kortreist det hun hadde med seg.

hjemmelaget av mange slag, fra egen gård nedenfor Skreia. – Det er mange som vil kjøpe i dag, så det begynner å minke her, smiler hun. Hun tilbød krukker og flasker med innhold basert på det som er dyrket i egen hage på Engeland, det være seg ketsjup, chutney eller andre spennende ting. Lammekjøtt fra egen produksjon var også med på høstmarkedet. – Det stopper seg snart for i høst, for det jeg selger skal være fra egen avling. Jeg har allerede vært med på et par andre marke- der, sier hun, og røper at drøm-

Håkon Grøn Hensvold og Aud Bakkeli åpnet kalenderutstilling, og mange kom for å se på det de stilte ut i Totenvika.

men er å åpne gårdsbutikk. Liker små markeder Ved siden av står Inger

årgang. – Jeg liker meg best på små markeder, forteller hun. Salgsvirksomheten er en hobby, men det er selvsagt hyggelig å sitte igjen med litt for den lange turen fra Valdres.

Også andre utstillere er på plass, så markedsstemningen er det ingen ting å si på. Ettersom denne dagen også var en del av litteraturfestivalen, stilte Østre Toten folkebibliotek med egen representant. Det ble kanskje ikke så mye tid til fordypning i litteratur, men vert Erik-Ottar satte stor pris på hjelpen han fikk med det rent praktiske på kjøkkenet etter hvert som rekordbesøket strøm- met inn på tunet...

Inger-Marit Østby og vert Erik- Ottar Hansen fikk uventet mange gjester, og førstnevnte måtte vise at bibliotekarer er raske til å omstille seg fra litte- ratur til kaffekoking.

Hovengen fra Vestre Slidre. Hun frister med antikk og retro, og på bordet finnes kakebokser, steingods og mye annet med litt

BØVERBRU: Trosterudvegen 3 LENA: Lenagata 54 RAUFOSS: Storgata 28

Hjemmebesøk Blomsterbinderi Gravmonumenter

Begravelsesbyrået Gjøvik Toten

www.begravelsesbyraaet.no DØGNVAKT 611 98 450 .trostrudbegravelse.no

Inger Hovengen fra Vestre Slidre lokket med gjenstander fra flere tidsperioder.

I hagen på Skramstad søndre var det sommerlig og fint søndag.

Made with FlippingBook Learn more on our blog