Onsdag 17. oktober 2018

Sjekk våre priser!

Alt i lås og glass!

Reparasjon av steinsprut Skifting av bilglass Tlf. 91 11 16 31 post raufossbilglass.no

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

Onsdag 17. oktober 2018 Nr. 37 • 91. årgang – etablert 1928 Litt god mat gjør dagen mye bedre Det er mye livsglede i et godt måltid. På

Måtte sikre drikkevann

Foto: John Knut Bakken Foto: Ole Ludvig Rosenborg

Mattilsynet påla almenning- ene på Totenåsen å sikre vann- forsyningen i hyttefeltene bedre, på grunn av forurens- ning. Almenningsbestyrer Mats Halvorsrud (bildet) for- teller at tiltakene nå er utført. Side 3 Fri som fuglen igjen

Østre Toten sykehjem setter Olav Grindstad

(77) stor pris på maten som Berit Sveum og Anne

Mette Pedersen (bil- det) varter opp med. – Jeg gleder meg til hvert eneste måltid, sier han. – Vi får mange positive tilbakemeldinger på det vi serverer, sier de to kokkene. I 2019 skal sykehjemmet sertifiseres som et livsgledehjem, og målet er økt livskva- litet for beboerne. Ni kriterier må oppfylles. Side 4

I Bøverbru barnehage landet en ung spurvehauk, og hadde det ikke så bra. Men historien endte likevel godt, og barna fikk være med da Stein Roger Nybakke (bildet) fra Fuglevakta slapp hauken løs igjen. Midten

Foto: Ole Ludvig Rosenborg

gir

AkkuratnåhosBiliaGjøvik Gode tilbudpå vinter-/sommerdekk

Vi har fått nytt navn og ny logo: Vårt nye navn er Minel Sentrum Installasjon.

Lune høstkvelder i god belysning!

* )%)

! )

! & ! & )

+

!

,

-

÷20% ÷20%

.

!

/ )

&

Fortsatt din elektriker.

tlf. 61 13 86 80 www.minel.no

! "#" $ %& '

()

# (

Se vår nettside: www.amfi.no/raufoss

for fullt program og alle tilbudene!

18.-20. OKTOBER

e å g yM FIMA

ee sdel

. t dill . Alig t

Made with FlippingBook Learn more on our blog