Onsdag 17. oktober 2018

2

Onsdag 17. oktober 2018 •

Fikk prøve seg på travtandem

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Innenfor eller ikke

Et varmere og mer inkluderende samfunn. Det vil vi vel alle ha? Fine ord, og de beskriver det som er målet for årets TV- aksjon. Denne gangen er det Kirkens Bymisjon som skal få nyte godt av innsamlingsaksjo- nen. Når vi leser beskrivelsen av arbeidet deres, er det grunn til å stoppe opp litt. For de sier det handler om å være utenfor eller innenfor. Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være uten- for arbeidslivet eller det sosiale fellesskapet. Kanskje kan vi tro at fellesskap og inkludering burde være en selvfølge i Norge. For om du bor på Toten eller et annet sted, er det ganske opp- lagt at alle skal være inkludert. Være en del av dette rike og gode landet som vi lever i. Men slik er det åpenbart ikke. Det vet dessverre Kirkens Bymisjon vel- dig godt. Organisasjonen påpeker at det er motsatt. Norge er blitt et sam- funn der forskjellene øker. Det handler ikke om etnisistet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Det handler om du får være med på like vilkår i vel- ferdssamfunnet vårt. Vi vet at det jobbes mye mot barnefattigdom fra Kirkens Bymisjon. For det har vi i Norge, enten vi liker å tenke på det eller ikke. Kanskje sitter det noen i ditt nabolag som ikke har det så greit akkurat nå. Kanskje skulle barna gjerne hatt nytt utstyr foran vintersesongen, men så er det ikke penger på kontoen. Søndag skal hele 100.000 bøssebærere ut på dørene. Dette innebærer at det er ver- dens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamle- de kroner fordelt på landets befolkning. I fjor kom det inn 243 millioner kroner på TV-aksjonen. Da var det Unicef som var mot- tager. Vi synes det skal gå sport i å gi enda litt mer denne gangen. Sette en ny rekord. For det har vi råd til, vi som er med på innsi- den av velferdssamfunnet. Kronene vi gir, betyr så mye dit de kommer. Dagens sitat Kjærlighet overvinner alt, bort- sett fra fattigdom og tannverk. Mae West

– Jeg fikk vind i håret! Dette var kjempegøy. Jeg ble litt bitt av travbasillen nå. Dette må jeg gjøre igjen, jublet hun. Silje Ballangrud fra Reinsvoll nikket anerkjennende. Hun har bakgrunn fra travmiljøet, men nå går det mest i sprangridning. – Miljøet i travsport og ridning er helt forskjellig, men i begge leire dreier det seg om hest. Det er artig å være med på en sam- ling som dette, lære mer om hesten og treffe likesinnede fra hele landet, oppsummerte hun. Det er første gang Det norske travforbund (DNT) og Norges rytterforbund (NRYF) går sam- men om en slik nasjonal ung- domssamling. fulgte nøye med da dressur- rytter Caroline Nythun-Bøe debuterte som travkusk fredag. Vår gode, omsorgsfulle mor og svigermor, vår kjære, snille mormor, farmor og oldis, vår søster, svigerinne og tante Kari Smedshammer født 29. april 1941 døde brått fra oss i dag. Du var oss så kjær og så tung å miste Rødningsby, 9. oktober 2018 Bjørg og Roger Marthe og Morten Ruth og Dan Jarle Lars Trond og Taylor Bente og Jan Tore, Mari og Lars, Erik og Beate, Trond, Thea, Med rolige og erfarne travkus- ker i baksetet var det bare å klemme til. Silje Ballangrud (til venstre) har kjørt ponnitrav og

Ryttere fra hele landet fikk smaken på travhest etter et par raske runder med tandemvogn på Biri. Det ble litt vind i håret.

Med skarpe travere og tandem- vogn gikk det friskt unna på Biri.

punktene var et besøk på Biri travbane. Først orienterte den erfarne monterytteren Liv Pedersen om travritt. Deretter overtok Kjetil Helgestad fra Skreia og fortalte om hverdagen som travtrener. Eller rettere sagt om livsstilen travtrener, slik Helgestad selv uttrykker det. Han har flere titalls hester under Toten Travs vinger. Døgnet rundt – Om man har ansvar for 20 eller han heiet på disse topplagene, var det grasrotfotballen han brydde seg om. Det resulterte i flere års innsats for Indre Østland Fotballkrets. Også her var han lagspiller. På den måten ble han også kjent med folk i Oppland og Hedmark, og gjennom samarbeidet her så han også at det var mulig å samarbeide på tvers av fylkesgrenser. I en verden der tids- ånden tilsier at man må være indivi- dualist for å komme seg fram, er det først når individualistene står sam- men at man får oppnådd resultater til beste for fellesskapet. Slik tenkte Ivar Odnes. Odnes bygde sitt engasjement på kunnskap og innsikt. For å bygge noe, det være seg hus, orga- nisasjon eller folk, må fundamentet være solid. Derfor var han opptatt av å bygge opp studiearbeidet og kunnskapen i Senterpartiet og ivret for det nordiske samarbeidet for studieforbundene. Odnes har også som aktiv nestleder i styret i Norsk Kulturarv vært med å skape opp- merksomhet om hvor viktig dette arbeidet er. Han ivret for både pri- vate og offentlige initiativ for å ta vare på vår kulturhistorie. Musikk er en viktig del av vår kulturarv, og som folkemusiker og Spellemann- vinner, har han gledet mangt et sel- skap og forsamlinger med sine toner og behagelige væremåte. Det er et stort tap for oss i Senterpartiet at vi så alt for, alt for tidlig mistet Ivar Odnes fredag 5. oktober. Vi lyser fred over hans minne og sender våre varmeste tanker til Jorun, Ivars døtre Ragnhild og Anne og øvrige familie. Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet

80 hester går nesten ut på ett når hest og trener er omgitt av flinke folk og samvittighetsfulle eiere. Like fullt er det å være travtrener mer en livsstil enn et vanlig yrke. Telefonen ringer døgnet rundt, og ikke brått alt har direkte med tre- ning å gjøre. Hestene våre er også veldig forskjellige. Noen ganger har vi å gjøre med typiske premiehester, andre ganger ikke, men jobben skal uansett gjøres skikkelig, forklarte Helgestad. Prøvetur Etter Helgestads orientering fikk et dusin heldig uttrukne prøve å kjøre travhest på banen med tan- demvogn. Med ferdig varmet hest var det bare å gripe tømmene og køle på for dressurrytter Caroline Nythun-Bøe fra GTL Dressage (Gjøvik Toten Land dressurte- am). Etter et par runder var hun mer gira enn hesten. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Eli Gamme, Vestre Toten, født 1932, døde 2. oktober. Synnøve Malmedal, Vestre Toten, født 1932, døde 27. september. Anna Marie Strandbakken, Vestre Toten, født 1923, døde 27. september. Per Halfdan Bechmann- Pedersen, Østre Toten, født 1957, døde 3. oktober. Olve Jardar Hokstad, Østre Toten, født 1937, døde 26. september. Ivar Odnes, Østre Toten, født 1963, døde 5. oktober. Mary Sørlie, Østre Toten, født 1923, døde 27. september. Hjørdis Hansen Tangen, Østre Toten, født 1923, døde 4. oktober.

Knut Erik Landgraff knuterik@totens-blad.no

Rundt 50 hestekyndige fra hele landet avsluttet nylig en fire dager lang ungdomssamling med base på Starum. Et av høyde-

Ivar Odnes var byggmesteren fra Vågå som i tillegg til å bygge hus også mestret å bygge gode relasjo- ner mellom folk og det å utvikle godt samarbeid. Både innad i Senterpartiet og mellom folk av ulik politisk tilhørighet hadde han evnen til både å lede og glede. For oss i Senterpartiet har Odnes lagt ned en betydelig arbeidsinnsats. Gjennom seks år som fylkesvara- ordfører i Oppland, 14 år i fylkespo- litikken totalt og flere år i lokalpoli- tikken i hjemkommunen Vågå, har han både skapt og fått tillit. De siste seks årene som fylkesvaraordfører hadde lagt et godt grunnlag for at Odnes skulle bli en viktig politiker for oss i transport- og kommunika- sjonskomiteen på Stortinget. Han skulle nå med full kraft ha gått inn i arbeidet med å utvikle ny politikk på samferdselsfeltet og for å bygge ut ny teknologi til hele landet. Likevel var han mer enn en sektorpolitiker. Den bredden i kunnskap han hadde tilegnet seg gjennom årene, ville gjort han til en viktig politiker for oss - uavhengig av hvilken komité han kom til å sitte i. Selv om han var stortingsrepre- sentant, tok han også på seg et år som lokallagsleder for Østre Toten Senterparti, i kommunen der han de siste årene av sitt liv har vært bosatt i Nordlia sammen med sin Jorun. Som leder av Oppland Sp var han opptatt av å bruke mye tid sammen med lokallagene ved å delta på års- møter, lokallagssamlinger og andre tilstelninger. Som lagspiller av ypperste merke var det kanskje naturlig at han var interessert i fotball, der hans interes- se for Lillestrøm og Queens Park Rangers var i en særklasse. Selv om

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Markus og Mathilde, Jørgen, Maren, Stine, Rikke og Marcus, Lars Thomas Synne Mathea, Signe Othilie, Håken, Pia, Martin, Emma Øvrige familie Bisettes fra Hoff kirke

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

torsdag 18. oktober kl. 13.00. Like kjært som blomster og kranser er en gave til Balke Sanitetsforening. Velkommen til minnesamvær på Hoff Gjestgiveri.

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet

Made with FlippingBook Learn more on our blog