Vejviseren 1926

HELLERUP HANDELSBANK Telefon: Helrup 1801,1802, 1805. Kontortid: 10—5 og Sij .- 6' „ Lørdag 10—2 og 5’/.— 6'/« STR AND V E J 149 MODTAGER PENGE TIL FORRENTNING L A A N YDE S • V EX LER D1SCONTERES Boxes udlejes • Kommuneskatter modtages LOKAL BANK FOR HELLERUP OG OMEGN Gjentofte Kommunes Vejviser 1926

Ægte hvid O Oportovin

Fortrinlig Sygevin • Anbefalet af Læger samt øvrige gode og vellagrede Vine og Spirituosa anbefales * D i r e k t e Im p o r t a f Vine P E T E R KJØBEN HS V I N H A N D E L p VESTRE BOULEVARD 13 TELEFON 1107

Made with