S_HaandbogForForeninger

I N D H O L D

Side 3

F o r o r d .....................................................................................................................

H v a d D e kan faa hos o s

• •

»

7

Danske Provinsers S k o le te a te r ................................................................. Operasangerinder ............................................................................................. » 29 O p e ra sa n g e re ....................................................................... K oncertsangerinder .......................................................................................... » 41 K o n c e r tsa n g e r e .................................................................................................. » 49 Vise= og K aba retsangerinder .................................................................... » 55 Vise= og K a b a r e tsa n g e r e ........................................................................... » 81 Vise= og R e v y fo rfa tte re ................................................................................ » 97 Oplæsning og Deklamation a f D am e r ................................................ » 101 Oplæ sning og Deklamation a f Herrer ............................................. » 105 P ianistinder ............................................................................................................ » 113 Pianister ................................................................................................................. » 119 V io lin is tin d e r ....................................................................................................... » 125 V io lin ister ............................................................................................................... » 127 Cello, Kontrabas, Fløjte og O b o .......................................................... » 130 Trioer og K v a r te tte r ..................................................................................... » 133 Luth-Sangere og S a n g e r in d e r ................................................................. » 135 Sang=Trioer, Terzetter, Kvartetter og K o r ..................................... » 141 D a n s e r in d e r .......................................................................... D an sere .................................................................................................................... » 155 D a n s e p a r ............................................................................................................... » 157 D iv e r s e .................................................................................................................... » 164 D u e ttis tp a r ............................................................................................................ » 166 L id t om Foreningsliv i Danmark gennem T id e r n e .................... » 168 T r y lle k u n s tn e r e .................................................................................................. » 169 » 25

» 35

» 145

Jule=Mænd og Ju le=N isser .................................................

»173

Vore smukkeste K o rd am e r ......................................................................... A r t i s te r ...................................................................................................................

» 176 » 181

A L F R E D K J E R U L F

& K A I A L L E N S B U R E A U

F R E D E R I K S B O R G G A D E 11

T E L E F O N B Y E N 7 5 3 0

Made with