נחמן גלבך - יוצאים להצביע באהבה - כולם בצפת רוצים עיר מוצלחת

עשייה

אחדות

אהבה

תנופה

העתיד שלנו

רוצים עיר מוצלחת כולם בצפת חילונים, חרדים, מסורתיים, דתיים לאומים

נחמן גלבך

באהבה יוצאים להצביע 13.11 , ביום שלישי ה׳ בכסלו

Made with FlippingBook - Online catalogs