נחמן גלבך - יוצאים להצביע באהבה - כולם בצפת רוצים עיר מוצלחת

כדי שכולנו נשלם פחות: את מבטלים ׳פלג הגליל׳

רוצים לשלם פחות כולם בצפת למה בראש פינה משלמים פחות על מים, ביוב והטילי בניה? כי הם לא הצטרפו לתאגיד המים. נחמן גלבך ידאג להובלת ביטול תאגיד המים ׳פלג הגליל׳, כדי להקטין את תשלומי התושבים.

נחמן גלבך

באהבה יוצאים להצביע 13.11 , ביום שלישי ה׳ בכסלו

Made with FlippingBook - Online catalogs