בייבי דיל - גיליון מספר 1

ƒ„Œ‚ ˜–—–— Š Š‰‚ 8 Œ –†‰’ ‚–— ‚‡Š‚ ˜Ž˜Œ 28 Œ †–‚ Š† ‡–…~— €– 44 Œ –†‰’ ‚–— ‚‡ŠŠ •‡˜ ˜Ž‰‚ 38 Œ ˜‡Šƒ ‚‡Š‚ ‡–…~Š ˜ƒŒ‡—– 52/67/69 Œ ˜‡–Š ‹‡ƒ‡‰ ˜Œ‡—– 78 Œ ‹‡…Œ€ 350 ‹‡–ƒŒ‚ ‡’Š ‹‡•Šƒ…Œ ‹‡• 120 ‹‡–ƒŒ‚ ‡’Š ‹‡•Šƒ…Œ ˜ƒŠƒ€ƒ ˜ƒ” –ƒŒ Š‰

Made with