545171031

ANTON VILHELM WIEHE.

1843 - 1879 .

EN K U N S T N E R -B IO G R A F I

AF

THOMAS OVERSKOU.

UDGIVET MED EN STATISTISK OVERSIGT OVER KUNSTNERENS VIRKSOMHED

.

af

^D G A R COLLIN.

KJØBENHAVN. FORLAGT AF J. H. SCHUBOTHES BOGHANDEL.

D R Æ B E S B O G T R Y K K E R I .

1879 .

Made with FlippingBook HTML5