Forskningsetikk_nr1_2016

Et magasin fra De nasjonale forskningsetiske komiteene NR. 1 • Mars 2016 • 16. årgang Forsknings etikk

Samtykke TEMA

Forskningsskandale i Sverige

Miljøforskning møter motstand

EU slakker på samtykkekravene

Made with