Nyheter & tilbud katalog 2014

Norsk kvalitet til riktige priser

2013 Nyheter og tilbud

www.aktiv-lek.no

o m oss

Aktiv Lek as er en norsk produsent av lekeapparater som ligger i Telemark. Personene i bedriften har lang erfaring med produksjon av lekeplassutstyr og kjenner kravene til sikkerhet og kvalitet, som kreves av det profesjonelle markedet. Alle produkter tilfredsstiller kravene i forskriftene og standarden NS-EN 1176 og 1177. Alt utstyr er testet av TÜV Produkt Service.

Formålet med bedriften er å produsere sikkert lekeplassutstyr med lokale materialer til priser som gjenspeiler de reelle produksjonskostnadene. Produktene er basert på lokale trematerialer av høy kvalitet som også gir en miljøgevinst ved å eliminere unødig transport samtidig som vi får en lang levetid på produktene.

Produktene

Produktene er designet for å gi en best mulig lekeverdi for barn i barnehager, skoler og offentlige lekeplasser. De skal både dekke kravene til sosial lek, så vel som mer grovmotoriske aktiviteter. Målet er å redusere mobbing og destruktiv aktivitet med positive aktiviteter. Det er lagt stor vekt på miljømessige sider ved produksjonen av lekeapparatene. Materialene baserer seg på tre som er fra området. Ved å ha en nær kontakt med sagbruket er det lettere å få de materialene som er best egnet for denne type produkter. Vi velger ut materialer og kan stille de kvalitetskrav som kreves for å få et bra produkt. Overflatebehandlingen baserer seg på oljebasert beis, samt at noe blir trykkimpregnert med organiske stoffer som ikke er giftige eller ødelegger naturen. Det brukes stolpesko på alle deler som har kontakt med marken. Målet er å lage produkter som krever lite vedlikehold, men trematerialer krever ettersyn og må vedlikeholdes med visse intervaller. Produktene er modulbasert, dette gir en stor grad av fleksibilitet. Vi kan tilfredsstille de fleste behov fra enkle leker til store anlegg med utfordringer for de fleste aldersgrupper. Kom gjerne med dine ønsker så kan vi gi deg et forslag som er tilpasset ditt behov.

Lokal forankring

Bedriften har som målsetting å ha en sosial profil og vil ved siden av nøkkelpersonene som har ekspertise på lekeplassutstyr, også ha et nært samarbeid med lokalsamfunnet for å gi et til- bud til personer som faller utenfor det normale arbeidslivet. Vi skal være en lokal produsent, som er en positiv aktør både sosialt og miljømessig. I den grad det er mulig vil vi også benytte våre kontakter til å hjelpe barn i den 3. verden slik at de får bedre oppvekstvilkår. Vi betaler i dag skolepenger for en gutt i Tanzania og ønsker å utvide denne aktiviteten.

Som lokal produsent med dyktige medarbeidere har vi mulighet til å produsere spesialdesignet utstyr. Kom gjerne med dine tegninger så gir vi deg en pris på produksjon og oppsetting av utstyret. Vi vil også kontrollere utstyret slik at det tilfredsstiller kravene i henhold til gjeldende forskrifter. Garantiperioden for produktene er 10 år mot material- og produksjonsfeil. For å få et komplett tilbud kjøper vi inn en del handelsprodukter og komponenter som ikke er tre baserte. Disse kommer fra vest europeiske produsenter som har de samme krav til sikkerhet og arbeidsmiljø som vi stiller til egen produksjon. Nb! Alle priser er ekskl. m.v.a. og frakt. ønsker du noe spesielt?

2

Telemarksserien

Best selger

Lekehus

Dette er vår basis-serie produsert i kraftige materialer i norsk furu som er spesialimpreg- nert uten stoffer som ødelegger miljøet eller er farlig for brukerne. Kontakt med jorden er med galvaniserte jordankere og alt annet metall er galvanisert og pulverlakkert stål. Dette gir lang levetid og lite vedlikehold. Rutsjeflatene er i rustfritt stål.

Kombinasjonsleke med stor lekehusfunksjon og butikkdisk Art. nr. 1246

PRODUKTINFORMASJON Arealbehov: 11,5m x 7m Størrelse: 6,5m x 3,5m Fallhøyde: 2m Underlag:

Et lekeapparat som dekker mange funksjoner og ulike mestringsnivåer. Lekeapparatet har en stor lekehusfunksjon med butikkdisk, klatrevegg med steingrep, klatrenett, klatrestenger og klatring i flere nivåer i lekehuset. Har et tilbud til både sosial lek og grovmotoriske aktiviteter. Passer for alders- gruppen 2-12 år hvor de minste får samlingspunkt i lekehusfunksjonen, mens de større barna får utfordringer i klatre og krabbefunksjonen og rut- sjebanen. Lekehuset kan leveres med røde, blå eller grå rekkverk slik at det kan tilpasses det omkringliggende miljøet. Lekehuset er her montert på gressarmeringsmatter 9870. Etter hvert som gresset vokser opp gir det et grønt preg på området. Pris Kr. 64.500,-

Sand/støtmatter

Aldersgruppe: 0-12 år

Hvis du velger en finansieringsløsning over 5 år med kr. 20.000,- ligger prisen på ca. kr. 1.000,- pr. måned.

Lekehus Art. nr. 1030 Flere apparater fra Telemarksserien - se aktiv-lek.no Forbered våren og g jør et godt kjøp frem til 1.mai Vi leverer umiddelbart! Kun kr 59.500,- Populært lekeapparat til de fleste lekeplasser. Med klatrefunksjoner, rutsje og oppgang. Pris Kr. 31.000,- PRODUKTINFORMASJON Arealbehov: 6,5m x 7,5m Størrelse: 3,4m x 3,3m Fallhøyde: 0,5m Underlag: Gress/sand/jord Aldersgruppe: 1-8 år

Eventyr serien

2517 Gjemmestedet Spennende lekeapparat med hønsetrapp,

tunnel, tårn og sklie. Arealbehov: 8 x 4,5m Kr 37.800,-

Bestill før 1.mai og få 4300 kroner i rabatt!

Eventyrserien Lysthuset Art. nr. 2503 Enkelt lekeapparat med rutsjebane og rollelek. Plater i HPL og rutsjebaner i stål. Jordanker. Eventyrserien er utviklet i kraftige materi er, med jordfester i metall. Tak og vegger er i HPL plater som er tilnærmet vedlikeholdsfritt. Det er lagt vekt på rollelek og motorisk utvikling, og utstyret passer der man ønsker glade farger og hvor det er mange barn. Kan stå på gress/sand. Pris Kr. 22.500,- PRODUKTINFORMASJON Arealbehov: 7,5m x 4m Størrelse: 4,5m x 1 Fallhøyde: 0,6m Underlag: Gress/sand/støtmatter Aldersgruppe: 0-8 år

Kiosken Art. nr. 2504 Enkelt lekehus med plater i HPL og jordanker.

Pris Kr. 9.600,-

PRODUKTINFORMASJON Arealbehov: 4m x 4m Størrelse: 1m x 1m Fallhøyde: 0,1m Underlag:

Gress/sand/støtmatter

Aldersgruppe: 0-8 år

Vaktbua Art. nr. 2502

Enkelt lekeapparat med rutsjebane og rollelek. Plater i HPL og rutsje- baner i stål. Jordanker. 2502 Vaktbua Enkelt lekeapparat med rutsjebane og rollelek. Plater i HPL, rustjebane i stål. Jordanker. Arealbehov: 8 x 4,5m Kr 22.500,- Pris Kr. 22.500,-

PRODUKTINFORMASJON Arealbehov: 8m x 4m Størrelse: 4,5m x 2m Fallhøyde: 1,2m Underlag:

Gress/sand/støtmatter

Aldersgruppe: 0-8 år Se flere produkter fra Eventyrserien på våre nettsider!

14

Alle priser er ekskl. m.v.a. og frakt

8815 Gården Et lekeapparat for de mindre barna hvor det er mange muligheter til å gjemme seg og gir god motorisk trening med blant annet en bølgebro. Arealbehov: 7x9,5m Kr 58.900,-

Villmarksserien

Vår nye serie er utviklet til områder hvor naturen settes i sentrum. Den er utviklet i kraftige furumaterialer fra Telemark, som er spesialimpregnert for å gi et redusert vedlikehold og ikke skade naturen. Kan stå på gress/sand!

8801 Bua Enkelt lekehus med kioskfunksjon. Arealbehov: 4,2x4,2m Kr 9.800,-

8830 Landsbyen En stor leke med mange muligheter for rollelek og trening. 2 rutsjebaner, bevegelig bølgebro og mye klatring. Arealbehov: 10,5x9,5m Kr 79.800,-

Se flere produkter fra Villmarksserien på våre nettsider!

7017 Komplett 6-kant huske Produsert i spesialimpregnert rundstokk. Før 28.040 / NÅ 24.900,-

Mest for pengene!

7005 Huskestativ i rundstokk Huskestativ i rundstokk. Seter kommer i tillegg. Før 3200 / NÅ 2850,-

7016 Dobbel huske i rundstokk Huskestativ i rundstokk. Seter kommer i tillegg. Før 1800 / NÅ 1490,-

Bord i furu, lavt Art. nr. 9002

Leveres også i en lavere type spesielt beregnet på barnehager. Lengde 2,25 meter.

Benker

Pris Kr. 2.400,-

Bord i furu 2 m Art. nr. 9001

Bord i furutømmer, impregnert med spesialimpregnering som reduserer vedlikehold og gjør at det varer lenge. Produsert av norsk furu. Lengde 2 meter.

Pris Kr. 3.200,-

Robuste benker og bord Norskproduserte benker og bord i solide materialer. Lengde 150 cm.

Benk med rygg Art. nr. 9011 Pris Kr. 2.950,- Bord Art. nr. 9012 Pris Kr. 3.400,-

81

www.aktiv-lek.no

33 %

33 %

Lekehus nr 2517 i Eventyrserien Praktisk lekehus med hønsetrapp, tunnel, tårn, rutsjebane og ulike tema vegger. Arealbehov: 8.5 x 4.6m Kan stå på gress! Pris: 29.900 kroner Valgfritt og gratis formingsmateriell for 6000 kroner inkludert! Kjøp lekeapparat - få gratis formingsmateriell! Ring for bestilling - 32 24 04 00 Lekehus nr 2501 i Eventyrserien Stort lekehus med hønsetrapp, stor tunnel, tårn, rutsjebane og ulike tema vegger. Arealbehov: 8 x 7m. Kan stå på gress! Pris: 49.900 kroner Valgfritt og gratis formingsmateriell for 15.000 kroner inkludert!

Kjøp denne, og velg ut forming for 25.000 kroner

Kjøp denne, og velg ut forming for 30.000 kroner

33 %

33 %

Lekeborgen Stor lekeborg med alle funksjoner. 4 tårn, tunnel, klatring, hengebro og 2 rutsjebaner. Passer for alderen 3-12 år. Arealbehov: 11.5x 10.5 meter. Må stå på sand eller matter. Pris: 99.500 kroner Valgfritt og gratis formingsmateriell for 30.000 kroner inkludert!

Lekehus Funksjonelt lekehus. Tårn, butikkfunksjon, klatring og rutsjebane. Arealbehov: 11.5 x 7m. Må stå på sand eller matter. Pris: 68.500 kroner Valgfritt og gratis formingsmateriell for 25.000 kroner inkludert!

Kampanjeperiode er 23. januar til 15. februar 2014. Alle priser er oppgitt ex. mva og frakt. Alle kunder som handler ett av lekeapparatene nevnt i dette tilbudet vil motta et gavekort på formingsmateriell pålydene summen nevnt i tilbudet. Dere kan da fritt velge formingsmateriell og forbruksmateriell fra vårt meget rikholdige utvalg. Gavekortet har en gyldighet på 2 år og er inkl. mva. Vi har en stor formingskatalog på 100 sider, samt egne temakataloger til jul og påske.

Dumper / Frontlaster / Traktor

Klassisk Plasto i solid utførelse. 20 cm lang.

Før kr 129,- pr. stk

NÅ 59,- PR. STK VED KJØP AV FLERE ENN 10 STK.

Spade

Bøtter med tut og ekstra håndtak, 6 pkn.

Solide spader, 20 cm lange.

6 pakning med bøtter. Det ekstra håndtaket gjør det let- tere å helle. Diameter 16 cm, volum 2,25 liter. Før Kr 299,- NÅ 149,-

24 pkn.

Før Kr 449,-

NÅ 249,-

Ring for bestilling - 32 24 04 00

Terapisand

Akkurat som vinden føles godt i håret og rennende vann lindrer føttene.... så glir Kinetic sand fantastisk lett mellom fingrene dine. Bemerkelsesverdig beveger Kinetic Sand av seg selv mens du arbeider med det. Klem den, forme den, bygge noe lite - bygge noe stort. Den holder seg sammen så lenge du vil det, og blir til en sandhaug ig jen når sanden røres i....og bevegelsen er fascinerende! Det ser ut som ekte sand, fordi det er 98 % ren sand. Den er tilsatt 2 % ufarlig voks. Sanden klistrer seg til seg selv, så opprydning går som en lek. Kinetic Sand lindrer og engasjerer både barn og voksne, yngre som eldre! Ikke alle ting er permanent - kanskje bortsett fra fascinasjon for Kinetic Sand.

Velg mellom følgende pakkeløsninger: 5 kg - 790 kroner 10 kg - 1390 kroner 15 kg - 1990 kroner Varenr 150-201

Ring for bestilling - 32 24 04 00

Kinetic sand - kort oppsummert · Innendørs sand med en helt unik bevegelsesevne.

· Forbedrer sensorisk bevissthet, motoriske ferdigheter og kreativitet. · Perfekt materiale for finmotorisk trening og kognitiv utvikling. · Reduserer stress og opprettholder oppmerksomheten. · Flott for barn og voksne med sensoriske problemer og til terapibruk. · Bygg små strukturer eller se store strukturer ”smelte” foran øynene dine. · Ideelt for enkeltpersoner, vel som grupper. Lite veiledning nødvendig. · Beregnet for innendørs bruk, og gir lite rot. · 98 % fast sand dekket av et 2 % ikke- toksisk voks bindemiddel. · Bakterier kan ikke vokse i sanden. · Ikke giftig og helt glutenfri - kan trygt spises uten konsekvenser. · Tørker aldri ut. · Kan om nødvendig skylles i rent vann. · Overgår alle amerikanske og europeiske standarder for sikkerhet. · Produsert i Sverige.

Ring for bestilling - 32 24 04 00

BESTILL INNEN 1. MAI OG FÅ 25 PROSENT RABATT!

Støtmatter 50x50 plater Støtmatter for bruk under lekeapparater. Gir et rent miljø.

Art. nr. 9830 Tykkelse 30 mm fallh. 1m kr. 360,- pr. kvm Art. nr. 9845 Tykkelse 45 mm fallh. 1,5m kr. 440,- pr. kvm Art. nr. 9865 Tykkelse 65 mm fallh. 2m kr. 590,- pr. kvm Art. nr. 9880 Tykkelse 80 mm fallh. 2,4m kr. 690,- pr. kvm Art. nr. 9810 Spesiallim 300 ml kr. 140,- pr. stk. Prisene er inklusive spiler for sammenføyning av mattene.

Prisene er for rødbrune matter. Kan leveres i sort, grønn, blå og gul mot et pristillegg.

Støtmatter, sirkel Sirkelmattene leveres i 35 mm tykkelse og tilfredsstiller kravene til 1 m fallhøyde. Art. nr. 9815 Diameter 180 cm Art. nr. 9816 Diameter 380 cm Art. nr. 9817 Diameter 580 cm kr. 15.500,- Prisene er inklusive spiler for sammenføyning av mattene. kr. 1.900,- kr. 6.400,-

Prisene er for rødbrune matter. Kan leveres i sort og grønn mot et pristillegg.

Gressarmeringsmatter Art. nr. 9870

Støtmatter som gjør at gresset vokser igjennom mattene og gir et grønt preg. Tilfredsstiller kravene til 2,3 m fallhøyde. Størrelse 100x100 cm med låsemekanisme.

Pris pr. kvm Kr. 530,-

Betingelser

Våre priser er netto eks. m.v.a. og frakt, enten fra fabrikken i Fyresdal eller fra vårt lager i Lier. Vi velger det som er billigst for deg. Fraktpriser kan oppgis på forhånd slik at du kjenner totalbeløpet før du bestiller. Betalingsbetingelsene er netto pr. 15 dager. For større leveringer har vi en maksimumspris på frakten som varierer etter postnummer. Bestiller du varer for over kr. 70.000,- eks. m.v.a. vil frakten ikke overstige maksimalfrakten.

Info

Postnummer 0010 til 4000 Postnummer 4000 til 5000 Postnummer 5000 til 8000

kr. 3.500,- kr. 4.200,- kr. 6.300,-

Postnummer 8000 til 9500

kr. 9.100,- kr. 10.500,-

Postnummer 9500 -

Tillegg for levering med kranbil. Produktene skal kontrolleres av kjøper ved levering. Hvis det er mulighet for transportskader, skal trans- portøren gjøres oppmerksom på dette, og skaden anmerkes på fraktbrevet. Ta deretter umiddelbart kontakt med speditøren og Aktiv Lek as og meld fra om skaden, ellers faller grunnlaget for reklamasjonen av trans- portskaden bort.

Garanti Alle produkter som produseres av Aktiv Lek as leveres med 10 års garanti mot materi- al- og produksjonsfeil. Øvrige produkter er grundig vurdert av oss før de er tatt med i kata- logen og vil ut fra forutsetningene ha en høy kvalitet. Her gjelder produsentens garantibe- tingelser som i de fleste tilfeller overensstemmer med betingelsene hos Aktiv Lek as. Produktene testes av TUV Product Service GmbH etter at tegningene er ferdige og prototyper er bygget. Enkelte endringer og forbedringer vil derfor forekomme, men alle funksjoner vil alltid være intakte.

Finansiering

I samarbeid med De Lage Landen Finance kan vi tilby leie av lekeapparatene inkludert underlag. Dette kan være en gunstig løsning når det skal gjøres større investeringer. I stedet for å betale hele summen på engang, leies utstyret for et fast månedsbeløp i en valgfri periode på 36-60 måneder. Når leieperioden utløper kan du velge å levere tilbake utstyret, eller kjøpe det til odel og eie for en symbolsk sum. På denne måten får du forutsigbare utgifter, og fordeling av kostnadene over en lengre periode. Det gir en enklere budsjettering og du kan gjøre investeringen når du trenger utstyret.

www.aktiv-lek.no

aktivlekas

99

Trenger du hjelp til lekeplassen

Vi har konsulenter som kan hjelpe deg å utforme lekeplassen eller komme med forslag til hva som passer til ditt behov. Våre konsulenter har også kontakt med montører som kan sette opp lekeplassen hvis du vil ha hjelp med dette. Du finner oss mange steder i landet, men hvis du ikke finner noen i nær- heten på listen under, ta kontakt med ordrekontoret så vil vi kunne organisere et besøk i ditt område. Besøket er uforbindtlig og gratis. Vi hjelper deg også med å kontrollere sikkerheten på det utstyret du har og lager en rapport som beskriver eventuelle utbedringer som kreves.

Kontaktinfo

Møre og Romsdal Vidar Flovikholm. Tel.: 45 03 66 25, mail.: vidar.flovikholm@varde.as Vestlandet Jan Erik Vangen, Voss: Tel.: 900 12 558 mail.: muhas@online.no Tore Larsen, Bergen. Tel.: 93 08 72 94, mail: tore@arena-gruppen.no Midt-Norge Bente Aaknes, Åfjord. Tel.: 48 26 20 71/72 53 54 06 mail.: loftet@tele2.no Nord-Norge Tel.: 94153497, mail: nordland@kreativlek.no

Østlandet Lars Bildsten. Tel.: 90 77 81 58, mail: lars@aktiv-lek.no Grethe Ingebretsen,Vikersund. Tel.: 91 16 22 63, mail: grethe@kreativlek.no Lillian Pettersen, Oslo. Tel.: 46809759, mail: lillian@kreativlek.no Vestfold Oddvar Haugan, Tønsberg Tel.: 94152739, Oddvar@kreativlek.no Telemark og Aust-Agder

Øystein Vasbø. Tel.: 41491114, mail: oystein@arena-gruppen.no Rogaland, Vest-Agder Irene Gjellestad, Stavanger Tel.: 94153497 Irene@lekegiganten.no

Ordrekontor: Teglverksveien 15 A, 3400 Lier Telefon: 32 84 65 00 Fax: 32 84 65 01 e-mail:ordre@aktiv-lek.no www.aktiv-lek.no

Fabrikk: Skreosen, 3849 Vråliosen Telefon: 35 04 14 00 e-mail:post@aktiv-lek.no

aktivlekas

Alle priser er ekskl. m.v.a. og frakt og gjelder t.o.m. 01.03.2014

Made with