Nyheter & tilbud katalog 2014

Betingelser

Våre priser er netto eks. m.v.a. og frakt, enten fra fabrikken i Fyresdal eller fra vårt lager i Lier. Vi velger det som er billigst for deg. Fraktpriser kan oppgis på forhånd slik at du kjenner totalbeløpet før du bestiller. Betalingsbetingelsene er netto pr. 15 dager. For større leveringer har vi en maksimumspris på frakten som varierer etter postnummer. Bestiller du varer for over kr. 70.000,- eks. m.v.a. vil frakten ikke overstige maksimalfrakten.

Info

Postnummer 0010 til 4000 Postnummer 4000 til 5000 Postnummer 5000 til 8000

kr. 3.500,- kr. 4.200,- kr. 6.300,-

Postnummer 8000 til 9500

kr. 9.100,- kr. 10.500,-

Postnummer 9500 -

Tillegg for levering med kranbil. Produktene skal kontrolleres av kjøper ved levering. Hvis det er mulighet for transportskader, skal trans- portøren gjøres oppmerksom på dette, og skaden anmerkes på fraktbrevet. Ta deretter umiddelbart kontakt med speditøren og Aktiv Lek as og meld fra om skaden, ellers faller grunnlaget for reklamasjonen av trans- portskaden bort.

Garanti Alle produkter som produseres av Aktiv Lek as leveres med 10 års garanti mot materi- al- og produksjonsfeil. Øvrige produkter er grundig vurdert av oss før de er tatt med i kata- logen og vil ut fra forutsetningene ha en høy kvalitet. Her gjelder produsentens garantibe- tingelser som i de fleste tilfeller overensstemmer med betingelsene hos Aktiv Lek as. Produktene testes av TUV Product Service GmbH etter at tegningene er ferdige og prototyper er bygget. Enkelte endringer og forbedringer vil derfor forekomme, men alle funksjoner vil alltid være intakte.

Finansiering

I samarbeid med De Lage Landen Finance kan vi tilby leie av lekeapparatene inkludert underlag. Dette kan være en gunstig løsning når det skal gjøres større investeringer. I stedet for å betale hele summen på engang, leies utstyret for et fast månedsbeløp i en valgfri periode på 36-60 måneder. Når leieperioden utløper kan du velge å levere tilbake utstyret, eller kjøpe det til odel og eie for en symbolsk sum. På denne måten får du forutsigbare utgifter, og fordeling av kostnadene over en lengre periode. Det gir en enklere budsjettering og du kan gjøre investeringen når du trenger utstyret.

www.aktiv-lek.no

aktivlekas

99

Made with