Nyheter & tilbud katalog 2014

o m oss

Aktiv Lek as er en norsk produsent av lekeapparater som ligger i Telemark. Personene i bedriften har lang erfaring med produksjon av lekeplassutstyr og kjenner kravene til sikkerhet og kvalitet, som kreves av det profesjonelle markedet. Alle produkter tilfredsstiller kravene i forskriftene og standarden NS-EN 1176 og 1177. Alt utstyr er testet av TÜV Produkt Service.

Formålet med bedriften er å produsere sikkert lekeplassutstyr med lokale materialer til priser som gjenspeiler de reelle produksjonskostnadene. Produktene er basert på lokale trematerialer av høy kvalitet som også gir en miljøgevinst ved å eliminere unødig transport samtidig som vi får en lang levetid på produktene.

Produktene

Produktene er designet for å gi en best mulig lekeverdi for barn i barnehager, skoler og offentlige lekeplasser. De skal både dekke kravene til sosial lek, så vel som mer grovmotoriske aktiviteter. Målet er å redusere mobbing og destruktiv aktivitet med positive aktiviteter. Det er lagt stor vekt på miljømessige sider ved produksjonen av lekeapparatene. Materialene baserer seg på tre som er fra området. Ved å ha en nær kontakt med sagbruket er det lettere å få de materialene som er best egnet for denne type produkter. Vi velger ut materialer og kan stille de kvalitetskrav som kreves for å få et bra produkt. Overflatebehandlingen baserer seg på oljebasert beis, samt at noe blir trykkimpregnert med organiske stoffer som ikke er giftige eller ødelegger naturen. Det brukes stolpesko på alle deler som har kontakt med marken. Målet er å lage produkter som krever lite vedlikehold, men trematerialer krever ettersyn og må vedlikeholdes med visse intervaller. Produktene er modulbasert, dette gir en stor grad av fleksibilitet. Vi kan tilfredsstille de fleste behov fra enkle leker til store anlegg med utfordringer for de fleste aldersgrupper. Kom gjerne med dine ønsker så kan vi gi deg et forslag som er tilpasset ditt behov.

Lokal forankring

Bedriften har som målsetting å ha en sosial profil og vil ved siden av nøkkelpersonene som har ekspertise på lekeplassutstyr, også ha et nært samarbeid med lokalsamfunnet for å gi et til- bud til personer som faller utenfor det normale arbeidslivet. Vi skal være en lokal produsent, som er en positiv aktør både sosialt og miljømessig. I den grad det er mulig vil vi også benytte våre kontakter til å hjelpe barn i den 3. verden slik at de får bedre oppvekstvilkår. Vi betaler i dag skolepenger for en gutt i Tanzania og ønsker å utvide denne aktiviteten.

Som lokal produsent med dyktige medarbeidere har vi mulighet til å produsere spesialdesignet utstyr. Kom gjerne med dine tegninger så gir vi deg en pris på produksjon og oppsetting av utstyret. Vi vil også kontrollere utstyret slik at det tilfredsstiller kravene i henhold til gjeldende forskrifter. Garantiperioden for produktene er 10 år mot material- og produksjonsfeil. For å få et komplett tilbud kjøper vi inn en del handelsprodukter og komponenter som ikke er tre baserte. Disse kommer fra vest europeiske produsenter som har de samme krav til sikkerhet og arbeidsmiljø som vi stiller til egen produksjon. Nb! Alle priser er ekskl. m.v.a. og frakt. ønsker du noe spesielt?

2

Made with