periode 13 papier

Totaal aantal breuken 2015 op papiersoord

170

100 120 140 160 180

152

99

67

58

0 20 40 60 80

57 60

50

49

47

38 30

36

31

24

18 24

16 27

15

14

11 13

7

6

6 10 0 2 2 0 1 5

2

Breuken t.p.v. aantal productie uren 2015

3,33%

3,50%

2,97%

3,00%

2,50%

1,94%

2,00%

1,31%

1,50%

1,14% 1,12%1,17%

1,00%

0,50%

0,00%

Made with