KanViVæreDetteBekendt

LAN» Of. FOLK Mandag tlen IS. Oktober 194»

ArhejtU

erne ^ÄgzN-M

J osbphsbn Km «

w. B et nye U dvalg om B oligbyggeriet vil søge standse Jobberiet JfjÉv ^ Udvalgets Formand, Oiv. hidcnrigsnunister Dahl; l |l l l l . \ <»'» flc store Opgaver, Udvalget skal tage op »'•'“‘"WMIMSTWMSf I.«r„............. .. HED AFTENBLADET PAA NAITEVANDRIN6 Mødre med Børn og flittige I %

Københavns Husvilde* Problem /

v»mt

292646895

Made with