מועצה אזורית חבל מודיעין - אגף מוניציפאלי - 2016

האגף המוניציפאלי –

איכות הסביבה

, ביטחון רישוי עסקים , תברואה ווטרינריה , קולחין מי ,

, תחזוקה

 התושב והשירות הניתן ע " י האגף לתושב , הושמו בראש סדרי העדיפות בכתיבת תכנית העבודה  דגש רב הושם בהכנת תכנית העבודה על הממשקים בין מחלקות האגף השונות ובמיוחד ובשונה משנים קודמות על הממשקים עם מחלקות באגפים אחרים .

 הושם דגש על מדדי הביצוע לכל אחת מהמשימות בתכנית

העבודה

 כתיבת תכנית העבודה כולה רוכזה בידי פונקציה אחת באגף במטרה ליצור שיתופי פעולה במשימות האגפיות .

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker