מועצה אזורית חבל מודיעין - אגף מוניציפאלי - 2016

האגף המוניציפאלי –

איכות הסביבה

, ביטחון רישוי עסקים , תברואה ווטרינריה , קולחין מי ,

, תחזוקה

יעדים ומטרות 

שיפור סביבת המגורים ופני המושבים בדגש על הישוב הוותיק .  יצירת מסגרת אחידה לכלל יישובי המועצה ומיתוג המועצה  ביצוע סקר בטיחות לכלל יישובי

המועצה

מתן סיוע לישובים ( על בסיס מימון תואם )) ינג 'מצ(

פרויקטים מוצעים :

 שילוט מרחבי – בצירים מרכזיים , בכניסות למושבים כחלק מהמיתוג

שיפור חזות הישובים :

 פסולת וגזם – הצבת מסתורי פחים ומשטחים לאיסוף גזם וגרוטאות , הטמעת פתרונות לאיסוף פסולת אלקטרונית , החלפת מכולות בפחים טמונים .  גינון יישובי – עיצוב הכיכרות בישובים , הכנת תכנית גינון מקצועית לישובים  שיפור רמת הניקיון בישובים  ביצוע ימי איכות סביבה וסיורי מנהלים בישובים

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker