Onsdag 20. januar 2016

Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no

Trondheimsvn. 83, 2825 Gjøvik Tlf.: 61 18 52 50 Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no Tlf. 61 17 09 11 www.lekeland1.no

– etablert 1928

Onsdag 20. januar 2016 Nr. 3 • 89. årgang

Ferske beboere på Skjeppsjøen

Må stenge på fredager

Foto: Mina B. Sveen

Kommunale innsparinger begynner å merkes i dagliglivet. Biblioteksjef i Vestre Toten fol- kebibliotek, Mona Myrland (bildet), synes det er trist å måtte kutte en åpningsdag, på fredager, men har ikke noe valg. Side 5

Espedals pilegrim

Foto: Jon Olav Andesen Foto: Jon Olav Andersen

Går alt etter planen, avdukes Henning Olav Espedals skulp- tur utenfor Bygdestua på Vangen (bildet) til sommeren. Kunstneren har laget en pile- grim som skal få en pust i bak- ken på tusenårsstedet. Fortsatt jobber Lasse Gran og andre ildsjeler med å fullfinansiere skulpturen. Side 7 Forviklinger på Øyungen

Foto: Mina B. Sveen

Politi fikk hjelp av kjentmann og rykket ut til Øyungen, etter en melding om en skiløper som hadde gått gjennom isen. Isen var langt bedre enn sitt rykte, og i stedet ble det histo- rietime på Totenåsen. Side 9

Neyazi Mohammad Quaher, Rafiullah Ahmadi, Omid Karimi og Abdul Wahab (bildet) er noen av de første beboerne på omsorgsenteret på Totenåsen. Her skal de være i påvente av permanent bosetting.

Etter at helseforetaket Incita lenge har hatt trøbbel med å få virksomhet i det tidligere pleiehjemmet på Skjeppsjøen, er det nå full aktivitet der. I snart fire år har det stått tomt. Nå bor åtte barn der, de har flyktet fra Afghanistan, og er mellom 10 og 14 år gamle. Ahmad Tamim, Shafigullah og Omran

Side 3

50-70% på alle sko ut januar OmbyggingsSALG! Vi gjør om butikken og holder stengt 1. februar til 14. mars

Vi har flyttet!

Høie sengesett og pledd

ØstreTotenv. 128, Gjøvik

Lamper ÷40%

÷20%

Tlf. 61 17 10 20

Lena

STORGATA 3, GJØVIK 10-18 (10-16)

Tlf. 61 16 17 77

Made with