גושפרתה - גיליון 922

18/1/2019| יב'שבטתשע"ט | פר'בשלח | יוםשישי פרתה גוש

בית לחם מזווית שלא הכרתם 18 ' עמ

מבית

922

הביטאון של תושבי אפרת, גוש עציון וקריית ארבע-חברון

, הוא תולי שיינפלד שם קוד להצלחה כלכלית ולשגשוג 6 <<

רפי פורטל הוא האיש מאחורי "קפה הכי אחי" 10 <<

"חדר הלחם" בבת עין – מפעל קטן של חסד גדול 14 <<

Made with FlippingBook Annual report