שבתון - מקבץ עלוני מוסדות לימוד ליוצאים לשבתון - אפריל 2017