Kraks Vejviser 1955 provinsregister

Vejledning i Brugen af Provins-Registret

A. Forretninger er opført by vi«. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt et R eal-Register, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, offentlige Kontorer, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paagældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skatteprocent m. m. Under F orretninger er alle blot nogenlunde betyde­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anført Stillings- eller Varebetegnelse, der tillige angiver, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret (Afdeling VII i Vejviserens 2. Bind) den er optaget; der finder man de Tilføjelser, som angiver Virksomhedens særlige Specialiteter. Erhvervsdrivende, der ikke er medtaget under F orretn in ­ ger i Provins-Registret, maa søges i Fag-Registret under de respektive Fag-Overskrifter. Nogle Fag-Fortegnelser findes paa Supplementslister, f. Eks. Caféer, Restauranter og Kroer, Magtere og Viktualiehandlere, Brugsforeninger. Disse Fortegnelser leveres gratis til Købere af Vejviseren ved Indsendelse af Rekvisition paa en af Kuponerne, som findes sidst i dette Bind..

Ved hver By (efter: Forretninger) er givet en Fortegnelse over Landsbyer i Omegnen, der har Postadresse til den paa- gældende By. Erhvervsdrivende i disse Landsbyer maa søges mellem Forretninger paa Landet. F orretninger paa Landet (uden for de i nærværende Register optagne Stationsbyer m. m., so nedenfor) findes i A »de­ ling VII Fag-Register for hver enkelt Branche ordnet efter Stednavne. B. Privat-Adresser. Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling III, Person-Register for Kobenhavn (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register). C. Kommunefortegnelse. Ved liver Sogiiekommune er anfort Sogneraadets eller Kommunalbestyrelsens Postadresse, Amtet (eller Amtsraads- kredscn), Herredet, Rets- og Politikredsens Nummer, samt Indbyggertallet 1050. I Begyndelsen af Fortegnelsen er ind­ sat et Henvisnings-Register for Kommuner med Dubbolt- Navne, og i Slutningen lindes en Nogle til de benyttede Numre for Rets- og Politikredse.

I Provins-Registrets Afsnit A er optaget nedenanførte 169 Byer samt Fanø og Samsø Købstæderne er betegnet med en * •Aabenraa Fakse ♦Helsingør Lunderskov •Ringkøbing •StoreHeddinge •Aakirkeby Fakse Ladepi. ♦Herning ♦Løgstør •Ringsted ♦Struer ♦Aalborg Fanø ♦Hillerød Løgumkloster •Roskilde •Stubbekøbing A alestrup Farsø Hirtshals Løkken Roslev •Svaneke ♦Årdas Fjerritslev ♦Hjørring ♦Mariager •Rudkøbing ♦Svendborg Aars Fredensborg •Hobro •Maribo Ry ♦Sæby Aarup •Fredericia •Holbæk Marstal •Rødby •Sønderborg •Allinge ♦Frederikshavn ♦Holstebro ♦Middelfart Rødding Taastrup Arden •Frederikssund Holsted ♦Nakskov Rødekro Tarm Asnæs •Frederiksværk Hornbæk ♦Neksø Rødkærsbro ♦Thisted ♦Assens Gedser Hornslet •Nibe Rønde Tinglev Augustenborg Gilleleje •norsens Nordborg ♦Rønne Toftlund Ballerup Give Hundested ♦Nybore •Sakskøbing Tyborøn Birkerød Glamsbjerg Hurup ♦Nykøbing F. Samsø Toli øse Bjerringbro Graasteu Hvalsø ♦Nykøbing M. •Sandvig ♦Tønder ♦Bogense Gram Højer ♦Nykøbing S. ♦Silkeborg Tørring Brabrand. •Grenaa Høng •Nysted Sindal Ulfborg Bramminge Grindsted Hørsholm ♦Næstved ♦Skagen Vamdrup Brande Gudhjem Ikast Nørre Aaby ♦Skanderborg •Varde Broager Brædstrup Gørlev Jyderup •Kalundborg ♦Nørresundby ♦Skive Vejen •Haderslev Odder Skjern •Vejle •Brønderslev Hadsten ♦Kerteminde •Odense ♦Skælskør •Viborg Brørup Hadsund Kjellerup Otterup Skærbæk Vinderup Christiansfeld Hals ♦Kolding Korintn Padborg Skørping Vojens Dronninglund Hammel •Præstø ♦Slagelse ♦Vordingborg ♦Ebeltoft •Hasle ♦Korsør ♦Randers Slangerup Vrås

•Ærøskøbing

•Ribe

♦Sorø •Stege

•Køge Langaa •Lemvig

Haslev

Ølgod

Hedehnsene Helsinge

Ringe

♦Faaborg

Made with