Vejviseren 1943

ORDRUP- CHARLOTTENLUND JÆ GERSBORG A L L E 31 I f A U A . f r ORDRUPBANK

I TL F . O RD R U P 3 6 0 0 6JENT0FTE 06 0ME6NS BANK UHTBFTEIAK fit • TIF.tEITtmf00&!«l VAN6EDE 06 OMEGNS BANK lAIICIEfEJ tt • UF. IfITtFTE 4IN

Hmnii c • tuf .aman SKOVSHOVEDBANK STtålrøJta •TU.MH.$70

KOK S

HELLERUP KULIMPORT i TUBORG HAVN

Made with