Vejviseren 1943

CA* KOMPUPtß VANDVAßMEBP VAßMPSKABP KØLPSKABP

VEJVISER FOR GJENTOFTE KOMMUNE ADRESSEBOG OG HANDELSKALENDER BERNSTORFF, CHARLOTTENLUND, DYSSEGAARD, GJENTOFTE, HELLERUP, JÆGERSBORG, KLAMPENBORG, ORDRUP, SKOVSHOVED, SØBORG (DYSSEGAARD SOGN) & VANGEDE

TELEPON: HELPUP 4812 OHSTILLING TIL SAMTLIGS APDtUNGCR 9-16. LØDDAG 9-M VSD UBCGlLMASSIGUtOSD I GASPODSYNINGSN KALDtS WELPUP 4812 A

VASKtKtDLCR STPYGPJPBN BUMOPVAPMPßP PADIATOPPß CtNTBALVAPMEKtDLtß 5AIG&5 PAA

PATÉBPTALING BESØG VOPT

DEMONSTRATIONS- £ UDSTILLINGSLOKALE TEKNISK DAAD OG VEJLEDNING GIVES I t E f TLF. HELRUP 4811

UD G IV ET OG R ED IG E R E T AF E. JANTZEN

44. AARGANG

STRANDVEJS-GASVÆRKET STRANDVEJ 72 . HELLERUP

VEJVISERENS KONTOR: HØSTVEJ 2, CHARLOTTENLUND TELP ORDRUP MS— POSTKOVTO 233.W

Made with