Vejviseren 1943

T i o r d s f c d l a n d s

Elektricitets og Sporvejs Aklitstlskab

LYS I

KRAFT I

VARME

Henvendelse om Strom for* 1 Henvendelse angaaende Af­ syning skor gennemdo so* torisorede Installatører. låsning,OverdragelseogNed­ tagning af Mastere rettes til

REGNINGSKONTORET.

HOVEDKONTOR, UDSTILLINGS- OG SALGSLOKALER: Strandvej 102« Hellerup. Tril. Helrop401

Strandvej 102, Hellerup. Ted. Nrirap401,Lokal,tsi

Made with