בשבילי הבית - עלון מספר 72

: דבר העורכת פעם שמעתי סיפור אגדה על יהודי שהרגיש צפיפות בביתו, הוא הלך לרב וביקש ממנו פתרון לבעיה. כתשובה זה ביקש ממנו להכניס לבית גם כבשה. כך, בכל חודש, הוא ביקש ממנו להכניס עוד חיה והאיש שלא הבין את הפתרון, שכן ביתו נעשה יותר ויותר צפוף, עשה כדבריו. לאחר כמה חודשים ביקש ממנו הרב להוציא את כל החיות מהבית. הבית חזר והאיש התחיל להרגיש רווחה. לקדמותו אומנם בסיפור הזה מדובר על "יחסיות", אבל , שהייתה מלאה 70- לי הוא התחבר לשנת ה בהמון פעיליות נהדרות ועכשיו, גם פה באופן יחסי (אחר) ובהשואה לשנה שעברה - התרבות נשארה "יתומה" אני ממש מקווה שקריאתה של מירב תענה במהרה וימצא מי שיעשיר את חיינו בעשיה תרבותית טובה לפחות כמו בשנה שעברה. תודה לך זיזיל על שנה נהדרת! נכון, לא התבלבלתם ועלון התפרסם באיחור של יום. לצערי הגדול לא הייתי פנויה אתמול. סליחה לכל הקוראים! אני מאחלת לכולם שבת שלום וקריאה נעימה! עירית

2019 ביולי 6

) ג' בתמוז התשע"ט 72( " "בשבילי

2

Made with FlippingBook - Online magazine maker