00661960011

BIJLAGE 12 Formulier voor feedback examen door beoordelaar

Opleiding: Naam examen: Crebonummer examen: Datum examen: Naam kandidaat: Naam beoordelaar(s):

Ja/Nee Toelichting

Informatievoorziening

1 Ik vind dat het examen vooraf voldoende mondeling is uitgelegd.

 Ja  Nee

2 De instructie gaf mij voldoende informatie om het examen af te nemen.

 Ja  Nee

3 Ik weet waar ik met vragen/opmerkingen over, tijdens en na het examen terecht kan.

 Ja  Nee

Ja/Nee Toelichting

Inhoud

4 De opdrachten die werden uitgevoerd, sloten aan bij wat de kandidaat geleerd heeft in zijn opleiding. 5 In het examen heeft de kandidaat kunnen laten zien wat hij in de opleiding heeft geleerd.

 Ja  Nee

 Ja  Nee

95 Lokaliseren en verhelpen

Made with