כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - אוקטובר 2015 - גיליון 220