Leif Arvidsson AB

22

VÄ L K OMM E N T I L L L A

Vi servar med material och kunskap inom fönsterrenovering, ventilation, tätning och fogning

– vi servar hant verkare!

KATALOG NUMMER 22 MED PRISLISTA SOM GÄLLER FRÅN 15 SEPTEMBER 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

VENTILER

TÄTLISTER

BESLAG

FOGMASSOR, KITT, LIM

FOGBAND

MASKINER

VERKTYG

SLIPMATERIAL

BYGGAVSKÄRMNING

ARBETSMILJÖ

11

UTBILDNING/INSTRUKT.

ORDERTELEFON 0392-36010

H A ND L A D I R E K T PÅ N ÄT E T WWW. L E I FA RV I DS SON . S E OR D E R@L E I FA RV I DS SON . S E

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker