Leif Arvidsson AB

21

Vi servar hantverkare och har bred kunskap inom fönsterrenovering, ventilation, tätning och fogning

– vi servar hant verkare!

KATALOG NUMMER 21 MED PRISL ISTA GÄLLER FRÅN 1 APRI L 2016

VENTILER

TÄTLISTER

BESLAG

FOGMASSOR, KITT, LIM

FOGBAND

VERKTYG, MASKINER

SLIPMATERIAL

BYGGAVSKÄRMNING

ARBETSMILJÖ

UTBILDNING/INSTRUKT.

ORDERTELEFON 0392-360 10

H A ND L A D I R E K T PÅ N ÄT E T WWW. L E I FA RV I DS SON . S E

Made with