Брошура активатори ProSys 2019 (БГ)

Активатори Съдържание

' Каквато и да е визията Ви за банята, детайлите са тези, които я отличават. '

4 ПРАВИМ ПО-ДОБЪР ЖИВОТА НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ 6 ПЕРФЕКТЕН ЗАВЪРШЕК 8 НАШИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВАШИЯТ СТИЛ 16 АКТИВАТОРИ – ИЗДИГАНЕ НА ДИЗАЙНА НА БАНЯТА 18 ALTES ™ & SYMFO ™

24 OLEAS ™ 34 SOLEA ™ 44 SEPTA PRO ™ 72 PROSYS ™ СТРУКТУРИ ЗА ВГРАЖДАНЕ 76 ДОКАЗАНА НАДЕЖДНОСТ 77 СЪВМЕСТИМОСТ НА АКТИВАТОРИТЕ СЪС СТРУКТУРИ И ПРЕОБРАЗУВАЩИ КОМПЛЕКТИ 78 МИНИМАЛНА ДЕБЕЛИНА НА СТЕНАТА (MM) 80 ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

2

Made with FlippingBook - Online catalogs