Forskningsetikk_nr2_2016

Et magasin fra De nasjonale forskningsetiske komiteene NR. 2 • Juni 2016 • 17. årgang Forsknings etikk

Forskning på ekstremisme etter 22. juli

Nye retningslinjer for genetisk forskning

Samer vil ha mer kontroll

Fra flueforskning til fuskefiksjon

Made with