Campus Magazine #4 Najaar 2019

Najaar 2019

3

VOORWOORD GERBERT VAN LOENEN

V an reclame alleen kunnen we niet leven. We moeten ons publiek verleiden te betalen voor kwaliteit online. Dat blijkt ons de laatste tijd te lukken, beter dan we tot voor kort moge- lijk achtten. Zo vertellen drie collega’s in dit maga- zine hoe ze bij HLN.be, AD.nl en elders mensen verleiden om te betalen voor plus- of premiumverhalen. En waarom je als journalist alles op alles moet zetten om niet in de kelder te verdwijnen, waar de verhalen staan die niet gelezen of gewaardeerd worden. Betekent dit dat we vooral oppervlakki- ge verhalen moeten brengen? Integen- deel, mensen blijken bereid te betalen voor belangrijke verhalen over politiek of economie. Zo scoorde ‘Straks zijn we een kolonie van China’ dit jaar hoog binnen de ADR Nieuwsmedia, nota bene een interview met een expert over de betrekkingen met China. De mix voor succes? Het was urgent, goed aangepakt en stevig gekopt. Scoor ook met kwaliteit online. Be- zoek een van onze bijeenkomsten, waar we met experts en collega’s zoeken naar de mix voor succes. Zo zijn er sessies over hoe je een video maakt die men- sen willen uitkijken. Ook is er weer een training over tips en advies waarmee je je publiek kunt helpen, een vorm van journalistiek waar mensen zich graag voor abonneren. Trouwens: herken jij het als een video niet echt is? Of wel echt, maar gemaakt op een ander moment dan iemand jou wil laten gelo- ven? Kom in november naar de Fake News Day en ontdek hoe de journalistiek dit kan bestrij- den. Scorenmet kwaliteit online

6

33

Gerbert van Loenen, Campus

Made with FlippingBook - Online catalogs