Gemeente rapportage JGZ Zeewolde 2014

Zeewolde

Als we willen, kan het!

Deze factsheet van de afdeling jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Flevoland geeft inzicht in het gewicht en de psychosociale problemen van een groot deel van de jeugd (4-12 jaar) in Zeewolde. Hierbij zijn gegevens gebruikt die de jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen in de periode 2008 tot en met 2014 verzamelden tijdens preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO’s). Het gaat om PGO’s die plaatsvonden onder kinderen in groep 2 en 7 van het reguliere basisonderwijs (BO). Vanaf schooljaar 2013-2014 worden de PGO’s in het voortgezet onderwijs (VO) klassikaal uitgevoerd met gebruik making van een Flemovo vragenlijst. De uitkomsten van deze onderzoeken worden separaat per schooljaar gepresenteerd. Zie hiervoor ook de digitale publicaties op de website van de GGD Flevoland.

De onderzoeken in het speciaal onderwijs vinden op een andere leeftijd plaats. Daarom zijn de resultaten van het speciaal onderwijs niet meegenomen.

Tenslotte is er een paragraaf opgenomen waarin de verwijzingen vanuit de JGZ zijn opgenomen. Gegevens hierover worden vanaf 2013 apart geregistreerd.

In 2014 zijn in Zeewolde in totaal 529 kinderen gezien voor een onderzoek. Dat waren 221 kinderen voor een PGO in groep 2 en 308 kinderen in groep 7.

Meer overgewicht in groep 7 In Zeewolde heeft 11% van de kinderen overgewicht. Daarnaast heeft 12% ondergewicht wat duidelijk hoger ligt dan gemiddeld in Flevoland.

Gewicht Zeewolde (2014)

Groep 2

Groep 7

TotaalZeewolde

Totaal Flevoland

ondergewicht

17% 78%

9%

12% 77%

9%

normaal gewicht

76%

75% 16%

Jeugdgezondheid 2014 N.B. Verschil tussen groep 2 en groep 7 (p<0.05) overgewicht 5% 16% 11%

Made with