Onsdag 26. april 2017

S vanen

Nå er det tid for understellsbehandling!

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233

www.poleringskongen.no

Daglig leder Stig Ove Johannessen i Gjøvik Fargehandel AS og daglig leder May Tomtum ved Mays Kantine og Kafe AS (bildet) frykter at tapet av parkeringsplasser i Øvre Torvgate kan bli kroken på døra. Tirsdag 2. mai blir Øvre Torvgate tovegskjørt og parkering blir forbudt. Gata blir omkjøringsveg for Hans Mustads gate, som blir stengt for gjennomkjøring på grunn av graving. Det nye kjøre- mønsteret i anleggsperio- den i Gjøvik sentrum er i hovedtrekk mye likt det som er foreslått i gate- bruksplanen som nå er ute på høring. Planen tar utgangspunkt i Øvre Torvgate som hovedgate. Side 5 Tirsdag 26. april 2017 Nr. 17 • 16. årgang Bekymring over parkeringsforbud Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Ragnhild Fladsrud Foto: Ragnhild Fladsrud Foto: Torbjørn Aurvåg Plantejord Porsjonsfrø Krukker div. Vi trenger flere BLIKKEN- SLAGERE! Velkommen til Kirkeby! March kofferter fra 650,-

Ekspressen må legge om

Sjåfør Anders Olstad og Kjell Arne Engeskaug i Nettbuss er spente på mottakelsen av det nye expressbuss-tilbudet som innfø- res fra 1. mai. Da blir bussav- gangene fra Gjøvik og Toten helt lagt om. Målet er å tilpasse rutene bedre for de reisende, ettersom trafikken har gått ned. Side 9 Håper på pengestøtte

Dersom politikerne slutter seg til rådmannens forslag om 2,3 milli- oner kroner til Snertingdal Nærmiljøpark, kan den gamle stua i bolighuset på Kjenset bli en stor sal snart. Jan Grøterud, Per Erik Sveen og Anne Toril Klette (bildet) har planene klare for bygdas nye flerbrukshus. Side 4

Snøfallet fikk konsekvenser

50%

50%

Mange fikk problemer i trafikken etter det voldsomme snøfallet i distriktet mandag. Noen fikk tra- fikkproblemer selv om de ikke var hjemme også. Morten Strøyer Andersen fra Gjøvik og fem andre ble sittende værfaste i Praha. Side 2 Catering Selskap 61131500

Les mer på Finn.no FINN-kode: 88096690 eller på www.nordengenas.no

25%

149;

50%

Snakk med fagfolk

Restesalg bagger/vesker Nyheter fraKipling i butikken nå!

Åpent: Hverd.: ....kl. 9-19 Lørdag: ...............kl. 9-17 Søn./Helligd.: .....kl. 12-16

Ringvegen 26 , Gjøvik Tlf. 941 67 663

VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERFIRMA

Bunadsølv ÷20% torsdag-lørdag: 2

÷30% på alle ferdigsydde gardinlengder

Sivesindvegen 12, Hunndalen (200m ovenfor Lekeland) Tlf. 95 79 79 79 HJELP! VI MANGLER BILER Ønsker å kjøpe biler 0 - 80000,- (2004 og nyere).

Gjelder ikke Toten-nåler.

189,-

catering

3-i-1

Lena - Tlf. 61 16 17 77

Made with