Factsheet gemeente Almere 2012

Almere

In deze factsheet worden gewicht en psychosociale problemen van de jeugd (4-19 jaar) in Almere beschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens die de afdeling Jeugd- gezondheidszorg (JGZ) van GGD Flevoland in de periode 2008 tot en met 2012 verzameld heeft tijdens preventieve gezond- heidsonderzoeken (PGO’s) in het reguliere onderwijs. Resultaten in het Speciaal onderwijs (SO) zijn hierin niet meegenomen. De onderzoeken in het SO vinden plaats op andere leeftijd. Hierdoor vallen deze resultaten buiten de beschreven leeftijdscohorten.

In 2012 zijn in Almere in totaal 7.881 kinderen opgeroepen. Dit zijn 4.216 kinderen voor een PGO in groep 2, 1.581 in groep 7 en 2.084 in klas 2 van het voortgezet onderwijs (VO).

Meer overgewicht in groep 7 In Almere hebben twee op de tien kinderen overgewicht (13% overgewicht en 3% ernstig overgewicht). Daarnaast heeft 8% ondergewicht. Zie ook onderstaande tabel.

Gewicht Almere 2012

Groep 2 Groep 7 Klas 2 VO Totaal Totaal Almere Flevoland 2% 1% 2% 1% 2%

Ernstig ondergewicht Jeugdgezondheid 2012

Ondergewicht

8% 6%

6% 7% 8% 77% 75% 76% 12% 13% 12%

Normaal gewicht 75% 71%*

Overgewicht

12% 19%*

Ernstig overgewicht

3% 3% 3% 3% 3%

*=Significant verschillend van andere schoolklassen (p<0.05)

Door afronding kan het voorkomen dat percentages niet op 100% uitkomen.

Made with