47383_forskningsetikk_nr3_2018_web

Et magasin fra De nasjonale forskningsetiske komiteene NR. 3 • Oktober 2018 • 18. årgang Forsknings etikk

Kunstig intelligens med ekte utfordringer

Tøft å formidle omstridt forskning

Sykehus mangler «fuskeutvalg»

Kritiske til kollektivt samtykke

Made with FlippingBook Learn more on our blog