Kursiv nr. 5 - 2017

Nr. 5 - 2017 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD

– Takk for innsatsen! Side 3

PASSER PÅ UTBYGGINGEN Seks personer har fått jobben med å være bindeleddet mellom Tønsbergprosjektet og Sykehuset i Vestfold under utbyggingen. Side 8-9

LYTTER TIL PASIENTENE I arbeidet med nye pasientforløp tas pasientenes opplevelser i stor grad med. Side 12-13

Made with FlippingBook Online document