Onsdag 17. juni 2015

Gratis taksjekk Oppland Tak og Fasade Tlf. 917 41 474

Selge bolig? 61 13 87 00

GJØVIK

Onsdag 17. juni 2015 Nr. 25 • 14. årgang Bakeri må legge ned etter 50 år

Kjemper for yrkesfag

Foto: Ragnhild Fladsrud

Er det ikke bra nok å ha et prak- tisk yrke? Med over 20 års erfa- ring som murer brenner Gøran Gjetmundsen (bildet) sterkt for yrkesfag. Nylig fikk han et møte med stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien, og hans syns- punkter gikk hele vegen til Stortinget. Side 3 Rekord for korpsfestivalen

I 50 år har Prest- marken Bakeri

knadd, eltet og bakt, men nå er det slutt på de lange baketra- disjonene. Lørdag 27. juni er siste åpningsdag for bake- riutsalget. Etter flere kundekonkurser, som rammet spesielt hardt i i fjor, står eier Ellen Beate Skogli uten mulighet for avkastning og lønn for andre år på rad. – Det er veldig trist å legge ned, med tanke på arbeids- plassene vi har opp- rettholdt over mange år, sier Skogli. Sju ansatte mister job- ben.

Foto: Torbjørn Aurvåg

Håvard Kleppe og Live Sogstad i Fredheim skolekorps, Ann Beate Harrang i Vardal skolekorps, og Linn Eva Aurlund og Theodor Aurlund i Gjøvik skolekorps (bil- det), gleder seg til å være vertskap for nær 1.600 korpsmusikanter i helga. Det er deltakerrekord. Side 2 BESTILL KATALOG!

Side 4

Foto: Ragnhild Fladsrud

Nå er det hagetid!

Yunik Woodcare Superdekk 14 år 870; 698; 698; Gjøco Oljemaling 598; Yunik Woodcare ODB 10 år

Alunrot

Rødbladet blærespirea

Hudpleie, fotpleie ogmassasje til både kvinner ogmenn Se vår nye hjemmeside og følg oss på Facebook

129,-

139,-

Plantejord

FORIS

149,-

Kvalitet!

Se hyttene og bestill på boligpartner.no

Snakk med fagfolk

Åpent hele sommeren!

Åpent: Hverdager kl. 9-19 (17) Søn/helligd. kl.12-16

Tlf. 61132878 -Storgt.10-Gjøvik Priser og åpningstider - se vår hjemmeside: www.svanen-hud-og-fot.no

Lena

Tlf. 61 16 17 77

Tlf: 47 80 17 00

Made with