Onsdag 9. januar 2019

GJØVIK Amsrudvegen 2 2827 Hunndalen

NYE TENNISKURS starter nå! Bedrifter og spillere i alle aldre! (60 år + - gratis 4 timer) Gjøvik Tennisklubb

Tlf. 40 00 26 30

Fliser - Bad - VVS - Gulv

Onsdag 9. januar 2019 Nr. 2 • 18. årgang

Lys framtid for solcellerekkverk

Nå skal alle ha reparert skoene

Foto: Ragnhild Fladsrud Foto: Torbjørn Aurvåg

Gjenbruksvinden gir bra blåst for skomakermester Isac Våge (bil- det) hos Skomaker Våge. I fjor utførte han reparasjoner for én million kroner i Strandgata. – Folk er flinke til å være miljø- bevisste med å velge å reparere og gjenbruke det de har, roser skomakermesteren. Våge har måttet redusere åpningstida for å få tid til å reparere. Side 7 De planlegger trikketuren

Når du reiser med trikken i Oslo eller skal ta Bybanen i Bergen, er det godt mulig Espen Martinsen og Beate Paulsrud (bildet) har stått for ruteplanleggingen. Med kontor i Gjøvik har de to analyti- kerne i Strategisk Ruteplan AS de mest toneangivende transport- selskapene i landet på kundelista.

Foto: Torbjørn Aurvåg

Framtida ser absolutt lys ut for balkong- og fasa- deentreprenøren Sagstuen AS i Hunndalen. Fredag ble verdens første serieproduserte rekk- verk med solcellepaneler montert av bedriften. Sagstuen AS har på noen få år mer enn fordoblet antall ansatte. Nå er de 107 årsverk. – For oss er dette en milepæl i bedriftens historie. Solcellerekkverket har vi gitt navnet Powerrail, sier daglig leder Simen Sagstuen (bildet).

Side 5 Start for nye frivilligsentraler 1. januar startet Anne Toril Klette, i midten, og Bodil

Side 4

Tok farvel med jula 2018

Engen, til høyre, i hver sin 20 prosentstilling som ledere for Gjøvik Frivilligsentrals nye avdelinger i Snertingdal og Biri. – Vi er helt i startgropa, sier Solveig Rønningen i Gjøvik Frivilligsentral som nå har fem avdelinger. Side 2

Side 5

Foto: Ragnhild Fladsrud

Skrev brev og fikk sparkføre

Amelia Camilla Markeng (6 år) fikk like før jul en brukt spark. Hun fikk så vidt prøvd den før strøbi- len kom. Kunne de ikke bare la være å strø en liten stripe, tenkte hun. Et brev til kommunens strøarbeidere ble løsning- en. De skjønte at det kunne være vanskelig å bruke spark på grusen. Side 3

! "

#$ % "

Foto: Odd Martin Hesjadalen

Grande Mannskor nøyer seg ikke med å markere at jula starter. Koret sørger også for å synge ut jula på behørig vis på Breidablikk. Geir Johansen (bil- det) akkompagnerte flere av sangene på trekkspill. Side 11

!

&'

(

!

"# "

$

Foto: Torbjørn Aurvåg

Made with FlippingBook - Online catalogs