גושפרתה - גיליון 893

25/5/2018 | יא' סיוון תשע"ח | ערש"ק פר' נשא פרתה גוש

מפגשעם הגיבורים השקטים

מבית

893

הביטאון של תושבי אפרת, גוש עציון וקריית ארבע-חברון

הטרור החקלאי מגיע לאזורנו 8 <<

מי מריבה 16 <<

ספורו של לוחם 20 <<

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online