KMP PrF UK 2013-2016

OBSAH

OBSAH

2

1. PERSONÁLNÍ ČÁST Členové katedry mezinárodního práva Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. Prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc. doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA

3 4 5 6 7 8 9

doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. JUDr. Věra Honusková, PhD. JUDr. Martin Faix, PhD., MJI JUDr. Bc. Alla Tymofeyeva, PhD. Mgr. Milan Lipovský, Ph.D. Mgr. Kristýna Urbanová, LL.M.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 21 22 32 37 39 40 41 42 43 44 45 45

Emeritní profesoři, docenti a externisté prof. JUDr. Čestmír Čepelka, DrSc. doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.

JUDr. Milan Beránek JUDr. Pavel Caban, Ph.D.

2. VÝUKOVÁ ČÁST

Povinná výuka

Povinně volitelné a volitelné předměty Anglická výuka CLS/Erasmus a LL.M.

3. VĚDECKÁ ČÁST Publikační výstupy Vědecké konference

Vědecké projekty na PF UK

4. MEZINÁRODNÍ AKTIVITY

Cesty a pobyty vědecké, studijní, pedagogické

Návštěvy zahraničních hostů, zejm. s přednáškami v režii katedry a ČSMP

5. MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE

1. European Human Rights Moot Court Competition 2. Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 3. Foreign Direct Investment International Arbitration Moot 4. Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

2

Made with