ראשון לעסקים | גיליון מס' 2

העידן החדש של הבית החכם ראיון עם יו"ר ישראל קנדה אסף טוכמאיר

צילום: עומר הכהן

16

Made with FlippingBook Ebook Creator