ראשון לעסקים | גיליון מס' 2

התמונה להמחשה בלבד

תחבורה ונגישות כל הדרכים מובילות למתחם , ולמתחמים הסמוכים 1000- ה לו, ראשון אילון ופארק אגמים , פארקאגמים וראשון אילון צפויים לשנות 1000- מתחמי ה אתמפתהתעסוקה, המגורים והעירוניותבמרכז. תנופה זו, שחווהראשון לציון בעוצמהחסרתתקדים, באהלידי ביטוי גם בהיבטי התחבורה. מתחמי מערב העיר מנקזים אליהם את כלל פתרונות התחבורה הציבורית והפרטית בכל אזור המרכז, שישנו אתהדרך בה נשתמשבדרך. מדובר על פתרונות תחבורתיים מגוונים, החל בקו האדום של הרכבת הקלה, שיעבור בסמוך למתחמים, דרך הקו הירוקעדלתחנתמשהדיין, הקו החום-שיגיעמלוד ואמור , ועד לתגבור קווי 1000- לחצות את העיר והגיע למתחם ה רכבת ישראל שמגיעים מתל אביב ובחינה של הפעלת שאטל שיעבור בין שלושת המתחמים. מדובר בהסתכלות אסטרטגית תחבורתית על מתחם עירוני ענקי ומתן מענה על הצורך בנגישות לתושבים ועובדים מראשון לציון ומכל רחבי גוש דן. במקביל, בעיר ראשון לציון עצמה, מקודמים מספר פרויקטים תחבורתיים משמעותיים, אשר צפויים לשנות אתהעירמבחינתנגישותתחבורתית:חיבורמסילתהרכבת ממשה דיין לתחנת ראשונים (שיאפשר נסיעה ישירה מתחנתראשוניםלתלאביב), נתיביםמהיריםמראשון לציון

ועד נתניה דרך תל אביב (פרויקט מהיר לעיר), נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית בתוך העיר, הוספת מסופי שיעבור בעיר, הקו M1 תחבורה ציבורית, קו המטרו הכחול והחום, סלילת שבילי אופניים ושדרוג מערכת האוטובוסים וקווי הנסיעה בעיר. בעקבות יצירת אלפי מקומות תעסוקה בעיר בשנים הקרובות, התושבים שיעבדו בעיר יוכלו להיות יותר זמן בבית עם משפחותיהם, במקום לבלות שעות על הכביש, והקרבה בין מקום המגורים למקום התעסוקה תייצר עלייה באיכותהחיים הכוללת. הסימנים הראשונים למהלכי התחבורה החדשים כבר החלו לצמוח בשטח. בתחילת השנה החלה חברת נתיבי שער 1000- איילון בהקמת שער הכניסה למתחם ה הכניסההינו פרויקטהדגלשל נתיבי אילון במתחם. , ואליו יצטרפו הנגשת תחנת הרכבת, רמפות 1000- ה לכניסה ויציאהמהמתחם, כביש גישה והרחבת גשר רבין ,שבילי אופנייםועוד. 20 הדרומי -חיבורלמשהדיין וכביש הגשר שנבנה ישמשהולכי רגל, יכלול גם גישה והנגשה לרכב דו-גלגלי ולאופניים וישלב עבודות ברזל ופלדה. הגשר החדש מהווה מונומנט מרשים גם מבחינה ויזואלית ואדריכלית. הוא יחצה את שתי הגדות של (איילון) ויאפשר מעבר מלאמהגדההמזרחית 20 כביש למערבית. הרמפות בכניסה וביציאה יאפשרו ירידה ישירה ומהירה למתחם עצמו. באופן כללי, תכנון הפרויקט כלל שימוש בסימולציות ומודלים שנבחנו לעומק עוד לפני שלב היציאה למכרז.

24

Made with FlippingBook Ebook Creator