ראשון לעסקים | גיליון מס' 2

ברכתמנכ״ל 1000- מנהלת ה

יחידות דיור ומגורים 1000- העירייה לשווק קרקעות לכ במתחם. מתחם ראשון איילון - המבוססעלתוכניתבניין עיר חדשה שתשנה את פניו מתעשייה קלה לעסקים ומשרדים, קידום פארק עסקים אגמים, והאתגר הנוסף בצריפין. ההיצע והגיוון של ארבעת המתחמים יחד, מגדילים את ראשון לציון באופן משמעותי ומכינים אותה לקליטת מיליון מ"ר של 3- תושבים חדשים בכלל, ו 120,000 עסקים, תעסוקה ומסחר במערב העיר בפרט. המהפכה הזו היא בשורה של ממש, שגם תייצר מקומות עבודה רבים, וגם תביא איתה הכנסות רבות לקופת העירייה. הגידול והגיוון בתמהיל התושבים והאוכלוסיות במרחב העירוני יקבל מענה גם בגיוון בתמהיל העסקים ואפשרויות התעסוקה בעיר. כל אלה מניעים מהלך עוצמתי רחב של שדרוג תשתיות פיזיות, תשתיות תחבורה, עליית ערך הנדל"ן, וחיזוק העיר על יסודותיה הקיימים. התנופה שראשון לציון נמצאת בה בשנים האחרונות מתרחשת מספר קילומטרים בודדים מדרום לתל אביב, מהשמציבאתאתגרההתרחבותשלהעירגםבפרמטרים שהם מעבר לתכנון ותשתיות חכמות, אלא גם במונחים של דיור, תעסוקה, כלכלה, מוסדות ציבור ועוד. זהו פרויקט ההתחדשות הגדול ביותר במדינת ישראל, בארבעה מתחמים שונים שהופכים את ראשון לציון לאלטרנטיבה המשמעותית ביותר בגוש דן. אלה משימותינו בשנים הקרובות ואני מזמין אתכם להגיע ולראות את התנופה בשטח.

בערב חג הפסח תשפ"ב אנו גאים להפיץ את הגיליון השני של מגזין "ראשון בעסקים", ובהזדמנות זו לאחל לכל השותפים שלנו, ולכלל בעלי העניין במתחמים , ראשון איילון, פארק 1000- שבאחריותנו: מתחם ה אגמים וצריפין: "חג חירותשמח, חג של התחדשות ומיצוי מיטבי של כל התהליכיםשהתחלנו להניע - חג של התפתחות וצמיחה". אני שמח וגאה לעדכן שבפרק הזמן שחלף מאז פרסום הגיליון הראשון, קרו דברים רבים בשטח. הסיפור החדש של ראשון לציון הולך מתגבש ומתעצב ומתרחב אמונה עליהם. מתחם 1000- במתחמים שמנהלת ה , המתוכנן על פי העקרון של עירוב השימושים 1000- ה קולט בקרוב את דייריו העסקיים הראשונים, ובכוונת קוראות וקוראים יקרים

עדי ברוק ,1000- מנכ"ל מנהלת ה ראשון איילון, פארק עסקים אגמים וצריפין.

3

Made with FlippingBook Ebook Creator