ראשון לעסקים | גיליון מס' 2

בלונדון לדוגמא, מרכזים אורבניים מתחדשים מובילים כגון רובע קינגס קרוס או סטרטפורד, השכילו ליישם גישה מסוג זה בכדי ליצור הזדמנויות חדשות. הזדמנויות אלה מיועדות גם עבור האוכלוסייה המקומית וגם עבור תושבים חדשים, עסקים, סטודנטים ומבקרים שמחפשים כיום סביבה עירונית שוקקת עם חיבוריות גבוהה - ׳כור היתוך אורבני. במקום שכזה, פוטנציאל חיבור ההון האנושי, הצמיחה הכלכלית ואיכות החיים הוא הגבוה ביותר. עירוניות מסוג זה יודעת לעשות שימוש מחודש ואותנטי בנכסי המקוםכגון מבניםהיסטוריים, נוף ו/או תעשייהמקומית ולשלבם בצורה מושכלת וחדשנית עם צרכי העתיד. כמו כן, ישנה חשיבות גדולה לתכנון חכם בצפיפות ובצמוד למוקדי תחבורה ציבורית. תכנון שכזה חיוני בעיקר לאור משבר האקלים, שכן הקרבה בין הבית לבין מוקדי תעסוקה, מסחר וחיי קהילה מייצרת אפשרויות ניידותברגל (או באופנייםו/אותחבורהאקטיביתחכמה), וכך יוצרת סביבת חיים איכותית. סביבה, המאפשרת חיסכון באנרגיה ותורמת לאורח חיים אקטיבי ובריא. מתודולוגייתהתכנון המשולב יוצרת גם גמישותתכנונית גבוהה שבאמצעותה ניתן להגיב לשינויים פיזיים, פוליטיים וכלכליים ולהכילם במסגרת הפרויקט, ללא הצורך לעצור לתקופות ארוכות, לעשות שינויים גדולים או, במקרים קיצוניים, להתחיל מחדש. בסטרטפורד לדוגמא, מתכננים השכילו להעביר את מסילת הרכבת המהירה לפריז דרך האזור, ולמקם תחנה בינלאומית עם קישוריות גבוהה לרכבת התחתית, כדי לקדם ולזרז את התחדשות האזור כמרכז אורבני. מרכז תחבורתי זה היווה גם בסיס לפיתוח מרכז מטרופוליני חדש ואטרקטיבי במזרח לונדון, אשר מאוחר יותר הביא . בעשור 2012- לזכייה באירוח המשחקים האולימפיים ב שעבר מאז, כל אזור סטרטפורד ממשיך להתפתח בצורה מרשימה ולשלב גורמים רבים שתורמים רבות לתהליך ההתחדשות העירונית, אך לא היו חלק מהתכנית הראשונית. אלו כוללים קמפוס חדש של אוניברסיטת , מרכז תרבותי חדש, מרכז לחדשנות וטכנולוגיה, UCL ספורט כמובן ועוד. בת-קיימא מאת: אדריכל אלעד אייזנשטיין בינלאומיות תכנון משולב ככלי להתחדשות עירונית

בעשור האחרון, ערים מסביב לעולם עוברות תהליך של טרנספורמציה אמיתית בתחום התכנון העירוני. הגדילה המתמדת של האוכלוסייה בערים והתגברות ממשית של משבר האקלים, מייצרים אתגרים הקשורים ביוקר המחייה, בחוסר שוויון חברתי, בעיות תחבורה וכמובן הפן הבריאותי בערים, שחומרתו אף הוקצנה בעקבות מגיפת הקורונה. ייחודו של האפקט חסר התקדים, של מה שמוגדר כ"מהפכה האורבנית", אינו רק בקנה המידה הנרחב שלו אלא גם, ובעיקר, במורכבות שבה אתגרים אלו משולבים יחדיו. מורכבות אשר יוצרת גם פוטנציאל, ולצידו הזדמנות חסרת תקדים לחדש את מרכזי הערים ולמקסם את הערך המתקבל מההשקעה האדירה הנדרשת בתשתיות בנות-קיימא, בעיקר בפיתוח התחבורה הציבורית ובמערכות אנרגיה ירוקה. בנוסף לאלה, נדרשת גם השקעה בטכנולוגיה, באמצעותה ניתן לא רק לתכנן ערים, מבנים, שטחים פתוחים ותשתיות באופן משולב ומהיר יותר, אלא גם ליצור מערכת עיר חכמה שבה התושב נמצא במרכז. החזרה למרכזי הערים ומימוש הפוטנציאל האדיר של התחדשות עירונית, סביב תשתיות חכמות וירוקות יוצרת תקווה חדשה לצמיחה - חברתית, כלכלית וסביבתית. כדי להוביל תהליך שכזה נדרשת מתודולוגיה .מדובר Integratedplanning ייחודיתשלתכנוןמשולב- בגישה הוליסטית לחיבור בין נכסי תחבורה ציבורית, תעסוקה, מגורים, אנרגיה, טכנולוגיה ופוקוס על מרחב ציבורי שמחבר הכל יחדיו, בכדי ליצור הזדמנות אמיתית לעירוניות שוקקת ובת קיימא.

32

Made with FlippingBook Ebook Creator