Flemovo Almere

Flemovo 2013/2014 Almere

Samenvatting

46% 78% 17% 18% 76%

A lgemene kenmerken In Almere hebben in het afgelopen schooljaar (2013/2014) 3564 jongeren uit klas 2 en klas 4 een digitale vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst, de Flemovo, is gebaseerd op de bestaande landelijke jongeren enquête, de Emovo (Elektronische Monitoring en Voorlichting). Iets meer dan de helft van de jongeren zit in klas 2 (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 14,3 jaar. Bijna de helft is jongen, iets meer dan de helft meisje. Driekwart van de jongeren is autochtoon. Een kwart is allochtoon, met name Surinaams (14%) of Marokkaans (5%). 27% 8% 40% 13% 11%

Zeven op de tien jongeren wonen bij vader en moeder thuis. 7% woont bij vader of moeder met partner. Daarnaast woont 15% in een éénoudergezin. Ook woont 6% evenveel bij vader als bij moeder (co-ouders).

Made with